Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cybersäkerhet

I en osäker omvärld, med en hotbild både från cyberkriminella och främmande makt som vill störa, blir cybersäkerhet allt viktigare. Vi på Svenska kraftnät arbetar aktivt med frågan, både på strategisk nivå och operativt med våra IT-system.

Det finns olika definitioner av begreppet cybersäkerhet. Den Svenska kraftnät använder sig av lyder så här: ”Cybersäkerhet är det arbete med informationssäkerhetsåtgärder som vi genomför för att skydda digitala informationstillgångar från antagonistiska digitala hot”. De digitala hoten kan vara exempelvis virusattacker, dataintrång eller ransomware.

Mer om den antagonistiska hotbilden

Digitalisering och cybersäkerhet måste följas åt

Svenska kraftnät är väldigt digitaliserat. IT-systemen är en förutsättning för att verksamheten ska fungera och kunna utvecklas. Men säkerheten måste gå i takt med digitaliseringen. Går det för snabbt finns det risk för att det blir missar. Cybersäkerheten behöver komma med tidigt i beräkningarna.

Inom Svenska kraftnät vet vi att vår digitalt hanterade data måste hanteras på ett säkert sätt. De senaste åren har säkerhetsarbetet stärkts. Organisationen har förändrats och vi har fått fler medarbetare som arbetar med cybersäkerhet och IT-säkerhet.

Bevakning dygnet runt

Bevakningen mot cyberattacker pågår dygnet runt. Svenska kraftnät har ett Security Operation Center, SOC, som övervakar alla digitala system för att upptäcka och mota antagonistiska hot. Upptäcks en cyberattack så kan interna system stängas ner eller trafik omdirigeras. Det handlar om att förebygga, hindra och åtgärda hot, och vi blir allt starkare och bättre på det.

För att minska riskerna prioriterar Svenska kraftnät att lägga informationsresurser och IT-verktyg på interna servrar. I den mån molntjänster används så vidtar vi säkerhetsåtgärder.

Bygger säkerhetskultur

En viktig faktor i arbetet med cybersäkerhet är att få både Svenska kraftnäts egna medarbetare och de entreprenörer som anlitas att bli medvetna om risker och cyberhot. Experterna inom myndigheten vill bygga en säkerhetskultur och göra cybersäkerhet begripligt för alla som arbetar på Svenska kraftnät. Det sker via utbildningar och föreläsningar. Exempelvis anordnas varje år en särskild ”informationssäkerhetsmånad”, späckad med programpunkter som höjer kunskapen och intresset för säkerhetsfrågor internt.

För entreprenörer finns en utbildning i industriell styrning (ICS) och cybersäkerhet. Deltagarna får bekanta sig med ett brett spektrum av risker och hotscenarier kopplade till cybersäkerhet och industriell styrning. Under 2023 gick runt 200 personer den kursen.

Mer om utbildningen i cybersäkerhet för entreprenörer

Samarbete nationellt och internationellt

Arbetet när det gäller cybersäkerhet sker i nära samverkan med Svenska kraftnäts motsvarigheter i de nordiska grannländerna. Det sker också kontakter med de svenska regionnätsägarna och de stora svenska aktörerna inom elbranschen i frågan. Även med relevanta myndigheter på säkerhetsområdet har Svenska kraftnät ett bra samarbete.

AI som hot eller möjlighet

Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens, AI, innebär både hot och möjligheter. AI kan användas av antagonister, och utgör då ett cyberhot. Men det kan också användas som ett verktyg i kampen mot cyberhoten. AI kan användas i programutveckling, AI kan detektera intrångsförsök och sårbarhet och kan även ersätta många manuella handgrepp.