Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Detalj från transmissionsnätsstation

På besök vid stationen

Omgärdat av höga staket på en yta stor som en mindre fotbollsplan står komplicerad elteknisk apparatur. Det fräser och brummar om installationen. Det du ser är ett ställverk, eller som vi på Svenska kraftnät säger: en station.

De flesta människor tänker nog på järnvägar och tåg när de hör ordet station. Liknelsen med en järnvägsstation är inte helt fel. En järnvägsstation är ju ett ställe dit tåg kan komma och gå från och till olika platser.

Illustration som visar stationens roll i kraftsystemet

En ännu tydligare liknelse är kanske att stationerna motsvarar motorvägarnas trafikplatser med på- och avfarter. Vi brukar ju ibland säga att transmissionsnätets högspänningsledningar är elens motorvägar.

Längs dessa ledningar finns det drygt 175 stationer. Där kan el från kraftproducenter som exempelvis vattenkraftverk eller vindkraftparker matas in i ledningsnätet, och där kan el fördelas till regionnäten och vidare till konsumenter i närliggande samhällen.

Ledningarna från kraftverken motsvarar trafikplatsens påfarter, och regionnätbolagens ledningar till närområdet motsvarar trafikplatsens avfarter till de lokala vägarna.

Stationer är skyddsobjekt

Varningsskylt för skyddsobjekt

Stationerna har alltså en central roll i det svenska kraftsystemet, och det är ingen slump att de är klassade som skyddsobjekt. Det är till exempel inte tillåtet att fotografera eller avbilda stationerna. Men det höga staketet och de gula varningsskyltarna på grindarna sitter inte där de sitter enbart med tanke på rikets säkerhet, utan också med tanke på din. För en station hos Svenska kraftnät är en farlig miljö.

Håll barn borta 

Det är inte farligt att passera utanför staketet. Men inne på själva stationen får bara yrkesmän med tillstånd vistas. Det krävs fackkunskap och säkerhetstänk för att handskas med apparatur för höga spänningsnivåer. Därför är det viktigt att du som är förälder förklarar för dina barn att området intill stationen inte är någon lekplats.

Barn är av naturen nyfikna och tänker inte alltid på konsekvenserna av det de gör. Att kasta in stenar eller bollar genom staketet kan skada anläggningen, och att klättra över staketet eller försöka krypa under det är naturligtvis både farligt och förbjudet.

Rapportera skador på staketet

Om du skulle upptäcka en skada på staketet runt stationen, eller att något djur grävt ett hål under ett staket, så får du gärna rapportera detta till Svenska kraftnät.

Telefonnumret står på varningsskylten på stationsgrinden. Men du behöver inte ringa och rapportera att du hör att det fräser och brummar om stationen. Det är helt normalt. Särskilt vid fuktigt väder, eller när det snöar, kan det fräsa ganska mycket.

Skönheten ligger i funktionen i kraftsystemet

Station Ritsem

Alla tycker kanske inte att en station är en prydnad i landskapet. Men det finns tekniska skäl till att den ser ut som den gör. Den ska hantera stora mängder elektricitet utan att skapa obehag eller skador för människor och djur i omgivningen. Och de är en förutsättning för att du och jag har el hemma.

Stationen ser till att slå av strömmen på en ledning om det uppstår ett fel på den, ungefär som våra säkringar fungerar hemma. Den bidrar till ett driftsäkert och väl fungerande kraftsystem. Och det finns ju en skönhet även i det.