Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på vinkraftverk i ett vinterlandskap

Så hanterar vi vinterns utmaningar

Svenska kraftnät har systemansvaret för el i Sverige. Det innebär att vi ska säkerställa att det är balans mellan den mängd el som produceras och den som förbrukas i Sverige, i varje givet ögonblick. Att balansen upprätthålls är viktigt för att elsystemet ska fungera och kunna tillgodose vårt samhälle med el. En av utmaningarna med balanshållningen är variationen i det svenska klimatet och de kalla vinterdagarna.

Vi använder mer el på vintern

Under de kalla och mörka vintermånaderna ökar vår förbrukning av el betydligt i Sverige. Vi förbrukar ungefär dubbelt så mycket el på vintern som under sommaren. En hög efterfrågan kräver motsvarande produktion för att balansen ska upprätthållas. Vi är också beroende av en tillräcklig överföringskapacitet i elnätet för att de stora elvolymerna ska kunna transporteras till landets alla delar.   

Väderberoende produktion är svårare att planera

Balanshållningen under ansträngda vintrar försvåras ytterligare av att elmarknaden har förändrats. Det sker en stadig ökning av förnyelsebar elkraft, främst i form av vindkraft. Vindkraften har såklart sina fördelar. Men ur ett balansperspektiv gör väderberoendet att produktionsmängden blir väldigt osäker och svårare att planera än annan produktion. Samtidigt har vi sett en successiv nedtrappning av kärnkraften i Sverige. Kärnkraft har fördelen att den är mer planerbar och förutsägbar än vindkraft. Ökningen av den väderberoende elproduktionen i kombination med att den planerbara produktionen minskar gör det mer komplicerat att hålla balansen i systemet.   

Ökad risk för effektbrist när det är kallt och vindsnålt

Detta innebär att under en mörk, kall och vindstilla vinterdag, när vindkraftens produktion är låg samtidigt som elförbrukningen är som högst, ökar risken för att effektbrist ska uppstå i Sverige och Norden. Det finns olika sätt för Svenska kraftnät att reglera en sådan situation och se till att balansera upp produktionen och förbrukningen. Det görs antingen genom att öka tillgången av el eller genom att reducera förbrukningen.

Mer om åtgärder när elen inte räcker till

Åtgärder för att reglera effektbrist

Handel med våra grannländer

Det Svenska elnätet är sammankopplat våra grannländer genom flera utlandsförbindelser. Vi går mot en gemensam europeisk elmarknad med möjligheten till utbyte av el mellan länder. Ett produktionsunderskott kan därför lösas med att vi importerar el från våra grannländer – förutsatt att kapaciteten inom Sverige och till grannländerna räcker till.

Mer om vårt internationella samarbete

Reglerkraft

För att kompensera för osäkerheten i den väderberoende produktionen behövs reglerbara produktionskällor, så kallad reglerkraft, vars produktion kan kontrolleras. Av den reglerbara produktionen är vattenkraften den allra viktigaste. Vatten kan lagras i dammar och är därför planerbar och reglerbar på ett sätt som ingen annan kraftproduktion. Reglerkraften kan aktiveras per automatik och reagera på förändringar i balansen. Det finns också en reglerkraftmarknad där det förkommer handel med produktion och förbrukning.

Effektreserven

Effektreserven kan aktiveras om elförbrukningen förväntas överstiga tillgänglig produktion. Effektreserven skapas genom att vi ingår avtal dels med elproducenter om att ställa ytterligare kapacitet till förfogande, dels med förbrukare om att minska elförbrukningen. Effektreserven finns tillgänglig mellan den 16 november och den 15 mars.

Mer om effektreserven

Manuell förbrukningsfrånkoppling

Som absolut sista åtgärd kan vi beordra Manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK. Det innebär att vi beordrar underliggande nät att gör vissa regioner strömlösa för att elen inte räcker till. Det är en åtgärd vi hittills aldrig tagit till eftersom den skulle innebära mycket stora konsekvenser för enskilda och samhället. 

Mer om frånkoppling

Åtgärder vid oförutsägbara fel

Det finns särskilda resurser som kan aktiveras om driften av nätet drabbas av ett oförutsett fel. Om reglerresurserna inte räcker till aktiveras automatisk förbrukningsfrånkoppling, AFK, av elpannor och värmepumpar under korta stunder. Skulle inte det räcka till finns störningsreserver i form av gasturbiner som kan aktiveras.