Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR

Svenska kraftnät arbetar för införandet av en automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för manuella frekvensåterställningsreserver (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR). Arbetet samordnas med övriga Norden inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (NBM).

Införandet av en automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR är viktigt av flera olika orsaker. Det är en förutsättning för att kunna hantera den beslutade övergången till 15 minuters avräknings- och handelsperiod.

Det ger TSO:er bättre möjligheter att balansera det nordiska elsystemet och att anpassa balanseringen till den europeiska målmodellen.

Automatiseringen av mFRR-energiaktiveringsmarknad är ett steg mot en områdesbaserad balansering med mFRR och därmed en förutsättning för att kunna ansluta till de europeiska handelsplattformarna.

mFRR viktig stödtjänst för balansering

Stödtjänsten mFRR har till uppgift att avlasta automatiska stödtjänster vid en obalans eller störning och återställa frekvensen till 50 Hz. Aktivering sker på begäran av Svenska kraftnät och full aktivering ska ske inom 15 minuter. Stora volymer mFRR aktiveras varje timme för att balansera det nordiska elsystemet.

Läs mer om mFRR.

Handeln med mFRR-energi förändras

Idag handlar de nordiska TSO:erna stödtjänsten mFRR via den nordiska marknaden som ofta kallas reglerkraftmarknaden. Aktiveringen i Sverige sker i huvudsak manuellt (via telefon).

En övergång till 15 minuters tidsupplösning kräver elektronisk beställning och automatiserade processer för urval och optimering. På den nya energiaktiveringsmarknaden kommer det förutom elektronisk beställning och nya budattribut vara möjligt med mindre budstorlek (1 MW).

Nordisk aktiveringsoptimeringsfunktion (AOF) matchar

Aktivering baseras på prognostiserade obalanser för varje elområde. TSO:erna skickar utifrån prognoserna in aktiveringsbehov till marknadsplattformen.

Där tar en så kallad aktiveringsoptimeringsfunktion (AOF) över och aktiverar de bud som är mest kostnadseffektivt (i prisordning, men med hänsyn till eventuella överföringsbegränsningar.

Nordisk AOF nödvändig brygga till europeiska plattformen MARI

Den nordiska AOF:en kommer att användas under en övergångsfas innan vi ansluter till den europeiska plattformen MARI under 2024. Det bedöms som en nödvändig bro mellan dagens manuella processer på en timme till full automatisering och integration i MARI med 15 minuters handelsenhet.

Anslutning till europeiska plattformar för balansering är ett krav i förordningen Balanshållning avseende el (EB).

Läs mer om europeisk marknadskoppling och MARI.

Läs även hur handeln med mFRR-kapacitet förändras.

Aktörer behöver göra ändringar

Den nya energiaktiveringsmarknaden för mFRR-energi innebär förändringar i budformat med mera och därmed förändringar i aktörernas IT-system.

Reglerkraftmarknaden (energiaktiveringsmarknad för mFRR) automatiseras som ett led i förberedelserna för 15 minuters tidsenhet på marknader och i avräkningen. I och med förändringen av marknaden ändras också budhanteringen. Fönstret för att gå över till ny budhantering kommer stå öppet för marknadens aktörer mellan den 17 januari – 17 februari, 2023.

Övergångsperioden innebär att man ska kunna skicka in bud i CIM-format (Common Information Model) via ECP (Energy Communication Protocol) och ta emot avrop i bestämt format för övergångsperioden enligt implementeringsguiden.

Att, som idag, skicka in mFRR-bud via Ediel kommer inte längre vara möjligt efter 17 februari 2023. Aktörer som inte gått över till att buda i CIM-format via ECP kommer inte att kunna buda på marknaden för mFRR efter det.

Tester för budinskick på nytt format och acceptanstester inför övergångslösningen kommer att genomföras av och med samtliga aktörer under hösten 2022.

Läs implementeringsguiden | nbm.net Öppnas i nytt fönster

Tidplan för införande

Driftsättningen av den automatiserade nordiska energiaktiveringsmarknaden för mFRR beräknas till kvartal 4, 2023. Förseningen beror på att både IT-utvecklingen och Svenska kraftnäts och Statnetts implementeringsarbete är mer tidskrävande än planerat. Förseningen påverkar även tidplanen för den nordiska balanseringsmodellen (NBM).

Läs mer om förseningen | svk.se Öppnas i nytt fönster

Läs mer om tidplanen för mFRR EAM och NBM på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Kontakt och mer information

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Svenska kraftnät via e-post: mfrr@svk.se.

Mer information och dokumentation om den lokala implementeringen på Svenska kraftnät och Statnett. Öppnas i nytt fönster

Nordiskt samarbete

Införandet av gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR är en del av utvecklingen av ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM).

Läs om det gemensamma arbetet för autmatiserad nordisk aFRR energiaktiveringsmarknad på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Läs om ny nordisk balanseringsmodell på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Granskad