Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR

Svenska kraftnät arbetar för införandet av en automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för manuella frekvensåterställningsreserver (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR). Arbetet samordnas med övriga Norden inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM).

Införandet av en automatiserad nordisk energiaktiveringsmarknad för mFRR är viktigt av flera sätt. Det är en förutsättning för att kunna hantera den beslutade övergången till 15 minuters avräknings- och handelsperiod. Det ger TSO:er (Transmission system operator) bättre möjligheter att balansera det nordiska elsystemet och att anpassa balanseringen till den europeiska målmodellen.

Automatiseringen av mFRR-energiaktiveringsmarknad är ett steg mot en områdesbaserad balansering med mFRR och därmed en förutsättning för att kunna ansluta till de nya europeiska handelsplattformarna MARI och PICASSO.

mFRR viktig stödtjänst för balansering

Stödtjänsten mFRR har till uppgift att avlasta automatiska stödtjänster vid en obalans eller störning och återställa frekvensen till 50 Hz. Aktivering sker på begäran av Svenska kraftnät och full aktivering ska ske inom 15 minuter. Stora volymer mFRR aktiveras varje timme för att balansera det nordiska elsystemet.

Idag handlar de nordiska TSO:erna stödtjänsten mFRR via den nordiska marknaden som ofta kallas reglerkraftmarknaden. Aktiveringen i Sverige sker i huvudsak manuellt (via telefon).

Aktivering baseras på prognostiserade obalanser för varje elområde. TSO:erna skickar utifrån prognoserna in aktiveringsbehov till marknadsplattformen. Där tar en så kallad aktiveringsoptimeringsfunktion (AOF) över och aktiverar de bud som är mest kostnadseffektivt (i prisordning, men med hänsyn till eventuella överföringsbegränsningar).

Läs mer om mFRR

Nordisk AOF nödvändig brygga till europeiska plattformen MARI

Den nordiska AOF:en kommer att användas under en övergångsfas innan vi ansluter till den europeiska plattformen MARI under 2024. Det bedöms som en nödvändig bro mellan dagens manuella processer på en timme till full automatisering och integration i MARI med 15 minuters handelsenhet.

Anslutning till europeiska plattformar för balansering är ett krav i EU-förordningen Balanshållning avseende el (EB).

Läs även hur handeln med mFRR-kapacitet förändras

Kontakt och mer information

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Svenska kraftnät via e-post: mfrr@svk.se

Mer information och dokumentation om den lokala implementeringen på Svenska kraftnät och Statnett Öppnas i nytt fönster

Läs om ny nordisk balanseringsmodell på den gemensamma webbsidan för NBM (engelska)  Öppnas i nytt fönster

Läs mer om tidplanen för mFRR EAM och NBM på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska)  Öppnas i nytt fönster