Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Behov av reserver idag

Den potentiella affärsnyttan i att bidra med reserver är stor. Kraftsystemet behöver nya leverantörer av reserver, marknaderna för reserver växer och allt fler olika tekniker kan hjälpa till och upprätthålla ett stabilt kraftsystem.

Volymkrav för 2023

Här anges Svenska kraftnäts grundläggande behov för 2023. Beroende på utvecklingen kan ytterligare behov tillkomma.

  • FFR: cirka 100 MW
  • FCR-N: 231 MW
  • FCR-D upp: Upp till 558 MW
  • FCR-D ned: Upp till 538 MW
  • aFRR: Upp till 111 MW
  • mFRR: Inget krav på lägsta inköpta volym

Utbud på marknaderna för reserver

Sammanställning uppdelat på kraftslag

Mer information per reserv

FFR (snabb frekvensreserv): cirka 100 MW

Under 2022 ansvarar Svenska kraftnät för att avropa 35 % av det totala behovet av FFR (snabb frekvensreserv, Fast Frequency Reserve) i det nordiska kraftsystemet. Norges TSO Statnett ska avropa 39 %, Finlands TSO Fingrid ansvarar för 18 % och Danmarks TSO Energinet för 8 %.

Fördelningen för hur mycket varje nordisk systemansvarig för överföringssystem (TSO) ska avropa av det totala behovet av FFR är detsamma för 2022 som förra året.

Svenska kraftnät arbetar för att publicera prognoser för behovet av FFR som underlag för leverantörer att lägga sina budstrategier. Under tiden går det att använda Fingrids prognoser för Finlands behov av FFR som referens. Fingrids prognoser avser alltså 18 % av det totala behovet.

Fast Frequency Reserve FFR, procurement forecast - Dataset - Fingridin avoin data Öppnas i nytt fönster

FCR (frekvenshållningsreserver)

Upphandling av FCR sker för årets samtliga timmar.

Uppdatering av upphandlingsvolymer för FCR sker huvudsakligen årsvis men då FCR-D ned är en ny reserv för 2022 trappas handeln av den upp kvartalsvis utifrån en bedömning av vilket utbud som finns tillgänglig under perioden.

För information om nordiska volymkrav för FCR under 2023 och vilka fördelningsnycklar som gäller för de nordiska länderna läs Beslut om upphandlingsvolym för frekvenshållningsreserver (FCR) för 2023.

Upphandling av FCR-D ned 2022-2023:

Kvartal 2022 2023
Kvartal 1 75 MW 210 MW
Kvartal 2 120 MW 255 MW
Kvartal 3 120 MW 275 MW
Kvartal 4 165 MW 320 MW

Upphandling av FCR-D ned kvartal 1, 2024 meddelas i december.

Observera att volymkravet för FCR-D upp beror av aktuellt dimensionerande fel i systemet och därför kan variera under året. Det maximala volymkravet är baserat på att Oskarshamn 3 är i full drift, vilket då innebär att dimensionerande fel i Norden är 1450 MW.

Observera att volymkravet för FCR-D ned beror av aktuellt dimensionerande fel i systemet och därför kan variera under året. Det maximala volymkravet är baserat på att någon av utlandskablarna NSL eller Nordlink är i full drift, vilket då innebär att dimensionerande fel i Norden är 1400 MW.

Volymbegränsning för stegvis reglerad och/eller centralt styrd FCR

aFRR (automatisk frekvensåterställningsreserv)

Det totala nordiska volymbehovet för aFRR är mellan 300 och 400 MW och dimensioneras utifrån frekvenskvalitet. Dimensioneringen utvärderas kontinuerligt och upphandling förläggs primärt till de timmar då balanseringen av kraftsystemet är mest utmanande.

Fram till och med den 7 december 2022 är den svenska andelen av volymbehovet 105 MW när det nordiska behovet är 300 MW, och motsvarande 140 MW vid 400 MW nordiskt behov.

Från och med uppstarten av den gemensamma nordiska marknaden den 8 december 2022, fördelas den svenska andelen av volymbehovet vidare ned per elområde. Det totala nordiska behovet är fortfarande 300-400 MW, men den svenska andelen minskar något (andelen beräknas utifrån historiska obalanser).

Följande tabell anger fördelningen för Sveriges elområden från och med Q3 2023. 

Volym, MW
(nordisk total 300 / 400)

aFRR
uppreglering

aFRR
nedreglering
SE1 17/23 19/25
SE2 16/22 19/25
SE3 21/28 20/27
SE4 25/33 25/34
Totalt Sverige 79/106 83/111

Fördelningen mellan svenska elområden av volymbehovet för aFRR har uppdaterats till Q3/2023. Volymbehovet är oförändrat jämfört med Q2/2023 och jämfört med Q1/2023 flyttas en del av volymbehovet från SE2 till SE3 och SE4. Siffrorna i tabellen ovan är baserade på fördelning av total nordisk volym på 300 och 400 MW.

Information om upphandlingen för Q4/2023 kommer i september 2023.

Upphandlingsschema aFRR

mFRR (manuell frekvenshållningsreserv)

Det finns inget volymkrav för mFRR.

Granskad