Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Behov av reserver idag

Den potentiella affärsnyttan i att bidra med reserver är stor. Kraftsystemet behöver nya leverantörer av reserver, marknaderna för reserver växer och allt fler olika tekniker kan hjälpa till och upprätthålla ett stabilt kraftsystem.

Volymkrav för 2022

Här anges Svenska kraftnäts grundläggande behov för 2022. Beroende på utvecklingen kan ytterligare behov tillkomma.

  • FFR: cirka 100 MW
  • FCR-N: cirka 230 MW
  • FCR-D upp: Upp till cirka 556 MW
  • FCR-D ned: Upp till cirka 530 MW
  • aFRR: Upp till cirka 140 MW
  • mFRR: Inget krav på lägsta inköpta volym

Utbud på marknaderna för reserver

Sammanställning uppdelat på kraftslag

Mer information per reserv

FFR (snabb frekvensreserv): cirka 100 MW

Under 2022 ansvarar Svenska kraftnät för att avropa 35 % av det totala behovet av FFR (snabb frekvensreserv, Fast Frequency Reserve) i det nordiska kraftsystemet. Norges TSO Statnett ska avropa 39 %, Finlands TSO Fingrid ansvarar för 18 % och Danmarks TSO Energinet för 8 %.

Fördelningen för hur mycket varje nordisk systemansvarig för överföringssystem (TSO) ska avropa av det totala behovet av FFR är detsamma för 2022 som förra året.

Svenska kraftnät arbetar för att publicera prognoser för behovet av FFR som underlag för leverantörer att lägga sina budstrategier. Under tiden går det att använda Fingrids prognoser för Finlands behov av FFR som referens. Fingrids prognoser avser alltså 18 % av det totala behovet.

Fast Frequency Reserve FFR, procurement forecast - Dataset - Fingridin avoin data Öppnas i nytt fönster

För FCR (frekvenshållningsreserver)

Uppdatering av upphandlingsvolymer för FCR sker huvudsakligen årsvis men då FCR-D ned är en ny reserv för 2022 trappas handeln av den upp kvartalsvis utifrån en bedömning av vilket utbud som finns tillgänglig under perioden.

Mer information om upphandlingsvolymer för FCR-N och FCR-D upp för 2022

Upphandling av FCR-D ned 2022:

  • Kvartal 1: 75 MW
  • Kvartal 2: 120 MW
  • Kvartal 3: 120 MW
  • Kvartal 4: 165 MW

Upphandling av FCR-D ned kvartal 1, 2023 meddelas i december.

Observera att Volymkravet för FCR-D beror av aktuellt dimensionerande fel i systemet och därför kan variera under året. FCR-D upp är till exempel baserat på att Oskarshamn 3 är i drift, vilket innebär att dimensionerande fel är 1450 MW.

aFRR (automatisk frekvenshållningsreserv): Upp till cirka 140 MW

De nordiska systemoperatörerna utvärderar upphandlingsschemat kontinuerligt utifrån frekvenskvalitet och förläggs primärt till de timmar då balanseringen av kraftsystemet är mest utmanande. Eventuella uppdateringar aviseras i förväg.

Information om senaste årets upphandlingsscheman

mFRR (manuell frekvenshållningsreserv)

Det finns inget volymkrav för mFRR.

Granskad