Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elsäkerhet vid uppdrag

Det är viktigt att du som arbetar för Svenska kraftnät känner till och följer reglerna för elsäkerhet. 

Svenska kraftnät projekterar, konstruerar och bygger våra elanläggningar för att minimera olycksrisker. Vi underhåller och övervakar anläggningarna för att inga oförutsedda fel ska innebära risker vare sig för de som arbetar på våra elanläggningar eller för den allmänhet som vistas i närheten.

Som uppdragsgivare och uppdragstagare bör vi vara överens om följande:

  • Som ägare av transmissionsnätet tar Svenska kraftnät ansvar för att våra elanläggningar är betryggande säkra att arbeta och verka vid. Våra elanläggningar ska inte utsätta personer eller egendom för risker och elektrisk fara.
  • Den som utför arbeten på uppdrag av Svenska kraftnät ansvarar för att alla arbeten utförs av personal som är elsäkerhetsmässigt utbildade för Svenska kraftnäts anläggningar. Läs om utbildningskrav för elsäkerhet
  • Det företag som utför elinstallationer i Svenska kraftnäts starkströmsanläggningar är alltid ett registrerat elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket.

Utförande av elinstallationer på Svenska kraftnäts anläggningsdelar

Utförande, ändring eller reparation av elektrisk starkströmsutrustning ska göras i enlighet med svensk elsäkerhetslagstiftning samt i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter som rör auktorisation och elinstallation. Det betyder att endast registrerade elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket får utföra någon form av elinstallationsåtgärder på Svenska kraftnäts elanläggningar.

Svenska kraftnät är också ett elinstallationsföretag. För Svenska kraftnäts del betyder det att

  • vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket som elinstallationsföretag
  • vi innehar egenkontrollprogram för elinstallation
  • vi har utsedd elinstallatör som kontrollerar att reglerna följs
  • vi utför viss elinstallationsverksamhet på annans anläggning men i mycket begränsad omfattning.

Regelverk för elsäkerhet att förhålla sig till

Elsäkerhetsanvisningar (ESA)

Utöver gällande elsäkerhetslagstiftning och föreskrifter har Svenska kraftnät beslutat att elbranschens gemensamma Elsäkerhetsanvisningar (ESA) ska gälla för arbeten på eller vid Svenska kraftnäts elektriska anläggningar.

Med anledning av de speciella anläggningar och krav som finns inom transmissionsnätet har Svenska kraftnät skapat en kompletterande anvisning (TR13-03-02) för att förtydliga och komplettera ESA.

Svenska kraftnäts tekniska riktlinje TR13-03-02

Den som arbetar i Svenska kraftnäts elektriska anläggningar ska också vara utbildade för att ta hand om första hjälpen vid elskada.

Läs mer om anvisningar för arbeten vid elanläggning