Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anslut till transmissionsnätet

För att ansluta till transmissionsnätet behöver en ansökan göras hos Svenska kraftnät. Svenska kraftnäts Vägledning för anslutning till stamnätet beskriver vilka principer vi arbetar efter, hur anslutningsprocessen går till samt vilka övergripande krav vi ställer vid anslutning.

För att ansluta till vårt 220-kilovoltsnät krävs en inmatning eller ett uttag om minst 100 megawatt. För 400-kilovoltsnätet krävs minst 300 megawatt.

Indikation om anslutningsmöjlighet

Svenska kraftnät erbjuder aktörer som planerar att ansluta till transmissionsnätet en möjlighet att få en indikation om det finns kapacitet att ansluta.

Vid en indikativ förfrågan görs ingen utredning eller reservation av kapacitet som vid en ansökan om anslutning. Indikationen är istället en grov bedömning som baseras på tidigare kända utredningar och kommande investeringar. En indikativ förfrågan är kostnadsfri och besvaras normalt inom två månader. 

Mer information om Indikation om anslutningsmöjlighet

Ny ansökan när inmatning eller uttag förändras

Om du planerar att öka din inmatning eller ditt uttag för kommande kalenderår inom befintlig anslutning ska du inte göra någon ansökan. Följ i stället ordinarie process för förändring av nyttjandeavtal.

Mer information om nyttjandeavtal.

Vad kostar det att ansluta?

Efter att en ansökan skickats till Svenska kraftnät kan en utredningsavgift komma att faktureras anslutande part innan en utredning påbörjas.

Ansökningar som inte innebär en effektändring över maxeffekten i befintligt anslutningsavtal eller som innebär oförändrat effektuttag kommer inte faktureras en utredningsavgift.

Vi tar ut en fast avgift på 350 000 kronor för att genomföra en systemanalys samt ytterligare 350 000 kronor i de fall det krävs en genomförbarhetsanalys.

I vissa fall tar Svenska kraftnät även ut en anslutningsavgift. Det beror på att vi ibland måste göra investeringar i transmissionsnätet på grund av de nya anslutningarna. Vi kan till exempel behöva utöka en befintlig station eller bygga en helt ny. Anslutningsavgiften täcker också merkostnader om vi behöver göra investeringar tidigare än vad vi skulle gjort om anläggningen inte anslutits, så kallade förtida investeringar.

I anslutningsavtalet lämnar Svenska kraftnät en uppskattning av storleken på anslutningsavgiften. Det är dock de faktiska kostnaderna som anslutande part kommer att behöva betala.

Villkor för fakturering

  • Svenska kraftnät kontrollerar först kreditvärdigheten på ansökande bolag. Om kreditvärderingen inte är godkänd kan ärendet komma att avslutas.
  • Efter kontroll av kreditvärdigheten skickas en faktura till motparten.
  • Fakturan ska vara inbetald 30 dagar.
  • Om fakturan inte är inbetald efter förfallodatum skickas påminnelser till motparten.
  • Om motparten inte avser betala fakturan avslutas ärendet hos Svenska kraftnät.

Så går ansökan till

  • Skicka in ansökan via nedanstående formulär.
  • Vi utreder om det är möjligt att ansluta anläggningen/nätet till transmissionsnätet och vilka åtgärder som i så fall blir nödvändiga. Vårt mål är att utredningen ska vara färdig inom tolv månader från det att vi har fått alla uppgifter vi behöver.
  • När utredningen är färdig skickar vi en återkoppling med information om uppskattad anslutningsavgift och tidplan för när anslutningen kan ske.
  • Ni tecknar ett intentionsavtal med Svenska kraftnät. Avtalet innebär att Svenska kraftnät gör en genomförbarhetsanalys.
  • När genomförbarhetsanalysen är färdig tecknar ni ett anslutningsavtal med Svenska kraftnät. Anslutningsavtalet reglerar villkoren för anslutningen och anger tidplan för anslutningen.

Ansök om anslutning transmissionsnätet

Klicka här för att komma till formuläret för att ansöka om anslutning till transmissionsnätet. 

Hur lång tid tar det innan anslutningen tas i drift?

Svenska kraftnät kan inte garantera en exakt tidpunkt för anslutning. Det beror på vilka åtgärder som måste genomföras. 

I normala fall kan man räkna med att det tar minst tre och ett halvt år från att anslutningsavtal tecknas till att anslutningen är i drift. När nya ledningar behöver byggas tar det längre tid.

Utifrån rapporten från den 24 februari 2023 och de förslag på ändringar som tagits fram inom ramen för det avslutade regeringsuppdraget Hantering av förfrågningar om anslutning eller om utökat abonnemang samt det uppdrag som Svenska kraftnät erhållit från regeringen den 15 juni 2023 Uppdrag att effektivisera processen för anslutning till stamnätet (.pdf) Öppnas i nytt fönster kommer ”Vägledning för anslutning till stamnätet” att revideras. Vid frågor, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post: natutveckling@svk.se.

I dokumentet "Vägledning för anslutning till stamnätet (.pdf) Öppnas i nytt fönster" finns mer information.

Dokument anslutning till transmissionsnätet

Anslutning av havsbaserad vindkraft

VIndkraftsverk placerade i havet

Havsbaserad vindkraft förväntas bli en viktig pusselbit i omställningen till förnybar elproduktion.

Läs om vårt utvecklingsarbete kring vindkraft till havs, under sidorna för Utveckling av kraftsystemet.

Utbyggnad av transmissionsnät till havs

Granskad