Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anslut till transmissionsnätet

För att ansluta till den del av transmissionsnätet som ägs av svenska staten och som Svenska kraftnät driver, utvecklar och förvaltar (stamnätet) behöver en ansökan göras hos Svenska kraftnät. Svenska kraftnäts dokument Vägledning för anslutning till stamnätet, beskriver vilka principer vi arbetar efter, hur anslutningsprocessen går till samt vilka övergripande krav vi ställer vid anslutning.

Har du varit i kontakt med lokalnätet och/eller regionnätet?

För att bestämma vilken spänningsnivå din verksamhet kommer att anslutas till behöver du först kontakta det lokala elnätsföretaget där du vill bli ansluten. De flesta anslutningar hanteras av lokala eller regionala elnätföretag. 

  • Om det lokala nätföretaget anser att du behöver anslutas till regionnätet kommer de att meddela det.
  • Likaså kommer regionnätet hänvisa dig vidare till oss om du ska ansluta till den del av transmissionsnätet som Svenska kraftnät driver, utvecklar och förvaltar (stamnätet). 

När ska en ansökan om anslutning till transmissionsnätet göras?

De typfall som kräver en ansökan är:

  • Ansökan om ny anslutning av inmatning/uttag efter att du har hänvisats vidare till Svenska kraftnät från ett regionnät. För att ansluta till 220-kilovoltsnät krävs en inmatning eller ett uttag om minst 100 megawatt. För 400-kilovoltsnät krävs minst 300 megawatt.

  • Ansökan om ökad inmatning/uttag utanför maxeffekten i befintligt anslutningsavtal eller om inget anslutningsavtal finns.

  • Ansökan om åtgärder i befintlig station utan ändrad inmatning/uttag.

Kontakta Svenska kraftnät innan ansökan om anslutning skickas in om det finns oklarheter via e-post: anslutningar@svk.se.

Ansök om anslutning till transmissionsnätet

Klicka här för att komma till formuläret för att ansöka om anslutning till transmissionsnätet. 

Dokument anslutning till transmissionsnätet 

Har du frågor? 

Om du har frågor kring hur en ansökan till transmissionsnätet går till, vänligen kontakta anslutningar@svk.se.