Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regional samverkan

När samhället snabbt behöver mer el behöver många goda krafter samverka. Nya regionala samverkansformer har växt fram i syfte att påskynda energiomställningen. Svenska kraftnät deltar aktivt i det arbetet. Ett mål är att korta tiden för nätutbyggnadsprojekten genom effektivare tillståndsprocesser.

De tydligaste exemplen på den här formen av regional samverkan kring energiomställningen som Svenska kraftnät är involverat i finns idag i Norrbotten och i Västra Götaland. Regionala samverkansforum drivs där i länsstyrelsens respektive regionens regi, med medverkan från näringslivet, regionnätbolagen och Svenska kraftnät.

Genom att aktörerna träffas, delar erfarenheter och skapar en gemensam målbild kan nya arbetssätt utvecklas så att energiomställningen går snabbare. Inte minst gäller det lösningar som gör tillståndsprocesserna för ny energiproduktion och utbyggnad av ledningsnätet effektivare. Med effektivare tillståndsprocesser kan tiden från utredning och analys till driftsatt anläggning förkortas betydligt. 

Svenska kraftnät kommer att fortsätta samverka med de regionala initiativ som syftar till kraftsamling kring energiomställningen och till effektivare tillståndsprocesser, och välkomnar att ytterligare regionala och lokala forum skapas.

Forum för regional samverkan

AGON står för Accelerad Grön Omställning i Norrbotten, och är forum som drivs i länsstyrelsens regi. Såväl representanter för de nya gröna energikrävande industrierna som från kommunerna i länet deltar, liksom Svenska kraftnät och Vattenfall. AGON har funnits sedan 2021.

AGON – Accelererad Grön Omställning i Norrbotten (Luleå Business regions webbplats)

ACCEL är en förkortning av Accelererad Elnätskapacitet i Västra Götaland. ACCEL startade i slutet av maj 2022 och leds av Region Västra Götaland tillsammans med länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Fokus för samarbetet är elnätskapaciteten inom regionen kopplat till industrins och transportsektorns växande behov.

ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland (Västra Götalandsregionens webbplats)

Skånes effektkommission.NET (Nätutbyggnad Effektivt Tillsammans) drivs av Region Skåne och syftar till att säkerställa utbyggnaden av elnätet i Skåne för att möta framtida behov som Skånes Effektkommission identifierat. NET är ett forum under Skånes Effektkommission med syfte att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för effektivare planering, tillståndshantering och genomförande av nätutbyggnaden i Skåne.

Skånes effektkommissionen - Nätutveckling (Region Skånes webbplats)

Läs mer om hur Svenska kraftnät förstärker transmissionsnätet i södra Sverige

Kortare ledtider i övre Norrland

I Norrbotten och Västerbotten driver Svenska kraftnät ett investeringsprogram och pilotprojekt för att minska ledtiderna för utbyggnaden av elnätet när stora industrier i de båda regionerna ska elektrifieras. Investeringsprogrammet har fått namnet FÖN, Fossilfritt Övre Norrland. Det täta myndighetssamarbetet inom AGON är en förutsättning för att lyckas med FÖN.

FÖN ska leverera el till industrierna i norr på rekordtid.

Tillståndsprocessen för utbyggnad av transmissionsnätet

En viktig del i arbetet i de nya samverkansforum som växt fram i arbetet med den gröna omställningen är att förbättra och effektivisera tillståndsprocesserna för utbyggnad av produktion och överföring av el.

Den nuvarande processen för samråd och tillstånd består av en rad olika steg i sekvens. Processen behöver bli mer effektiv så att tiden från byggplan till driftsatt anläggning kan kortas ner.

Läs om den nuvarande samrådsprocess för transmissionsnätet.