Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillsynsteman

Nationella tillsynsteman berikar tillsynen och gör det möjligt att upprätta nationella lägesbilder utifrån utvalda frågeställningar. De nationella lägesbilderna ger i sin tur underlag för utveckling av dammsäkerheten i landet.

2019 införde Svenska kraftnät ett arbetssätt med nationella teman för dammsäkerhetstillsynen.

Val av tema

Svenska kraftnät väljer i samverkan med länsstyrelserna ett aktuellt tema för nästkommande år och formulerar frågeställningar som länsstyrelsernas dammsäkerhetshandläggare ska besvaragenom tillsynen.

Länsstyrelserna återrapporterar till Svenska kraftnät mot slutet av året. Med rapporterna som grund sammanställs en nationell lägesbild, som ger underlag för vidare tillsynsvägledning och utvecklingsinsatser. 

Tillsynstema 2022 – Uppstart av fokusområde

Under 2022 vill Svenska kraftnät att länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn ska inriktas på att starta upp arbetet avseende fokusområdet Dammar i dammsäkerhetsklass med otillfredsställande dammsäkerhet i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 på Naturvårdsverkets webbplats Öppnas i nytt fönster.

Under 2022 ska länsstyrelserna identifiera dammanläggningar där det finns behov av särskilda tillsynsmöten med verksamhetsutövare och planlägga tillsynsmöten.

Länsstyrelserna redovisar hur arbetet fortlöper till Svenska kraftnät. Dels ska den årliga rapporteringen om dammsäkerhetstillsyn  inkludera en övergripande planering och behov av stöd för genomförande av fokusområdet. Dessutom ska länsstyrelserna i början av oktober redovisa identifierade dammanläggningar och  en planering för kommande tillsynsmöten. 

Mer information om tillsynstemat finns i Svenska kraftnäts begäran till länsstyrelserna om rapportering av dammsäkerhetstillsyn 2022.

I tabellen finns Svenska kraftnäts sammanställningar för tidigare års tillsynsteman. 

Granskad