Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillsynsteman

Nationella tillsynsteman berikar tillsynen och gör det möjligt att upprätta nationella lägesbilder utifrån utvalda frågeställningar. De nationella lägesbilderna ger i sin tur underlag för utveckling av dammsäkerheten i landet.

2019 införde Svenska kraftnät ett arbetssätt med nationella teman för dammsäkerhetstillsynen.

Val av tema

Svenska kraftnät väljer i samverkan med länsstyrelserna ett aktuellt tema för nästkommande år och formulerar frågeställningar som länsstyrelsernas dammsäkerhetshandläggare ska besvara genom tillsynen.

Länsstyrelserna återrapporterar till Svenska kraftnät. Med rapporterna som grund sammanställs en nationell lägesbild, som ger underlag för vidare tillsynsvägledning och utvecklingsinsatser. 

Tillsynstema 2023-2024 – Dammar i dammsäkerhetsklass A

Syftet med tillsynstemat är att lägga grunden för en fördjupad samverkan mellan berörda länsstyrelser samt med Svenska kraftnät för ett effektivt tillsynsarbete för vattenkraft- och regleringsdammar i dammsäkerhetsklass A.

Mer information om tillsynstemat finns i Svenska kraftnäts plan för tillsynsvägledning (.pdf) Öppnas i nytt fönster och i vår sammanställning av länsstyrelsernas rapportering om dammsäkerhetstillsyn 2023/2024 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Tillsynstema 2022-2025 – Dammar med otillfredställande status

Under 2022 riktade Svenska kraftnät in länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn på att starta upp arbetet avseende fokusområdet Dammar i dammsäkerhetsklass med otillfredsställande dammsäkerhet i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2025 på Naturvårdsverkets webbplats.

Under 2022 identifierade länsstyrelserna cirka 100 dammanläggningar där det finns behov av särskilda tillsynsmöten med verksamhetsutövare och planlade tillsynsmöten. Arbetet med den särskilda tillsynen har inletts och fortgår fram till 2025. För information om framdriften hänvisas till vår årliga sammanställning av länsstyrelsernas rapportering om dammsäkerhetstillsyn.

I tabellen finns Svenska kraftnäts sammanställningar för tidigare års tillsynsteman.