Kraftsystemdata

Ta del av statistik och data för kraftsystemet.

På Elstatistiksidan baserar vi elstatistiken på uppmätta timvärden för förbrukning, produktion och import/export som rapporteras av Sveriges nätägare till balansavräkningen.

Besök Elstatistik

Rotationsenergin bidrar till systemets förmåga att motstå frekvensförändringar. På sidan om Data om rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet, finns mer information om rotationsenergi och hur du når data om rotationsenergi i det nordiska synkronområdet. 

Besök Data om rotationsenergi i de nordiska kraftsystemet

Granskad