Kraftsystemdata

Ta del av statistik och data för kraftsystemet.

På Elstatistiksidan baserar vi elstatistiken på uppmätta timvärden för förbrukning, produktion och import/export som rapporteras av Sveriges nätägare till balansavräkningen.

Till sidan Elstatistik

Vinterns topplasttimme är den timme under året med högst elförbrukning. Här hittar du statistik gällande elförbrukning under topplasttimmen under åren.

Till sidan Topplasttimmen

Rotationsenergin bidrar till systemets förmåga att motstå frekvensförändringar. På sidan om Data om rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet, finns mer information om rotationsenergi och hur du når data om rotationsenergi i det nordiska synkronområdet. 

Till sidan Data om rotationsenergi

Kapacitetsrapporter som publicerades fram till den 3 januari 2018 hittar ni hos oss. För aktuella handelskapaciteter, flöden och kapacitetsprognoser hänvisar vi till Nord Pools webbplats.

Till sidan Rapporter handelskapacitet

Granskad