Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Registerkontroll

Svenska kraftnät ansöker om registerkontroll för befattningar placerade i säkerhetsklass åt verksamhetsutövare inom områdena elförsörjning och dammanläggningar. Det gäller dock inte för bolag med kommunalt rättsligt inflytande. Dessa får istället vända sig till sin kommun, alternativt region.

Det är ni som verksamhetsutövare som ansvarar för att dokumentera och förvara samtycke till registerkontroll.

Förändringar i Svenska kraftnäts registerkontrollhantering

E-posthantering upphör

Från och med 1 maj 2022 ska enskilda verksamhetsutövare inom elförsörjningen och dammanläggningar som Svenska kraftnät beslutar om placering i säkerhetsklass för, skicka in ansökan om registerkontroll och avanmälan via rekommenderad post.

Svenska kraftnät har sett över informationshanteringen när det gäller registerkontroller och kommit fram till att underlaget inte kan komma in digitalt i nuläget. Anledningen till detta är delvis förändringarna i Säkerhetspolisens föreskrifter PMFS (2022:1) 6 kap. 11 § som säger att kontrollorsaken ska framgå tydligt och att de skyddsvärden som den kontrollerade kan få tillgång till ska beskrivas.

Registerkontrollfunktionens e-postadress frk@svk.se kommer att finnas kvar men endast som kontaktväg för er att ställa generella frågor om registerkontroll till Svenska kraftnät.

Digital delgivning upphör

Även delgivning kommer att ske på papper framöver. Registerkontrollfunktionen (FRK) skickar listor med godkända registerkontroller i säkerhetspåse via rekommenderad post till verksamhetsutövarna.

Försättsblad

Ansökan ska komma in tillsammans med  Svenska kraftnäts försättsblad. Anledningen till det är för att säkerställa att samtycke finns från den kontrollerade, att angiven information är korrekt samt att löpnummer delges.

Försättsblad ansökan om registerkontroll (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Löpnummer

Varje ansökan om registerkontroll ska få en identitetsmarkör i form av ett löpnummer. Hur löpnumret ska utformas väljer ni själva. Ett förslag är att ni använder någon typ av akronym för företagsnamnet, aktuellt år och sedan ett nummer. Om ni redan använder er av löpnummer går det givetvis bra att fortsätta använda ert aktuella format.

Anmälan kontaktpersoner

Ni behöver anmäla till oss vilka personer hos er som är behöriga att skicka in ansökan om registerkontroll samt ta emot delgivningar för dessa. Ni behöver även anmäla in samma information gällande kontaktpersoner för era säkerhetsskyddsavtal.

Om Svenska kraftnät inte beslutar om placering i säkerhetsklass för er verksamhet, men ni ändå är ett tillsynsobjekt, ska ni endast anmäla in kontaktpersoner för säkerhetsskyddsavtal.

Anmälan/avanmälan av kontaktpersoner för registerkontroller och säkerhetsskyddsavtal (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Avslut av registerkontroll

Anmälan om att registerkontroll ska avslutas görs på en av Svenska kraftnät framtagen blankett. Om användandet av löpnummer är nytt för er verksamhet och ni vill avsluta en kontroll som saknar löpnummer ska den rutan lämnas tom.

För att avsluta endast en medkontrollerad använder ni samma blankett.

Anmälan att registerkontroll ska avslutas (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kompletteringsblankett

Om en ansökan om registerkontroll kommer in som behöver kompletteras på något sätt, kommer den att skickas tillbaka till er tillsammans med en blankett som anger vad ni behöver komplettera.

Återkoppling och bekräftelser

FRK lämnar ingen återkoppling eller bekräftelse på mottagna handlingar. Rekommendationen är att ni spårar era försändelser.

Processen ansökan om registerkontroll

Säkerhetspolisen genomför registerkontroller efter ansökan från den som beslutar om placering i säkerhetsklass för er verksamhet.

Registerkontrollen sker genom sökning om personen förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, eller uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

För säkerhetsklass 1 och 2 genomförs även en registerkontroll av en eventuell make, maka, partner eller sambo.

I de fall det inte finns något att redovisa från registerkontrollen lämnas svar på ansökan om registerkontroll till Svenska kraftnät som i sin tur delger er som verksamhetsutövare.

Från och med 1 januari 2023 gäller att i de fall en person förekommer i ett register, och registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden bedömer att informationen ska lämnas ut, kommer Säkerhetspolisen att delge verksamhetsutövaren dessa uppgifter.

Fram till 1 januari 2023 kommer Svenska kraftnät att ta emot utfallet från Säkerhetspolisen och sedan vidareförmedla informationen till er som verksamhetsutövare.

Registerkontrolldelegationen beslutar även om den kontrollerade personen ska få möjlighet att ta del av uppgifterna och yttra sig om dem innan de eventuellt lämnas ut. Om uppgifterna lämnas ut blir dessa en del av underlaget för säkerhetsprövningen.

Ansökan om ny registerkontroll

Vid följande tillfällen behöver ni skicka in en ny registerkontroll även då en person redan har en aktiv registerkontroll:

Läs mer om registerkontroll på Säkerhetspolisens webbplats Öppnas i nytt fönster