Om transmissionsnätet

Svenska kraftnät äger och förvaltar det svenska transmissionsnätet för el.

Transmissionsnätet för el är grunden för Sveriges elförsörjning. Det består av cirka 17 000 km kraftledningar, drygt 200 transformator- och kopplingsstationer samt utlandsförbindelser med både växel- och likström.

Transmissionsnätskartan

Svenska kraftnät har tillstånd, så kallad koncession, att driva samtliga ledningar på 400 kV och 220 kV (kilovolt) i transmissionsnätet.

Läs mer om våra koncessioner

Transmissionsnätet måste vara robust och driftsäkert

Ett fel på en ledning eller i en transformatorstation i transmissionsnätet kan i värsta fall innebära att stora delar av Sverige blir strömlöst. Därför är det viktigt att transmissionsnätet är robust och driftsäkert. Det säkrar att elen kommer fram dit den ska och att eventuella strömavbrott kan åtgärdas snabbt.

Vi underhåller och utvecklar transmissionsnätet

Vi underhåller vi transmissionsnätet löpande för att det ska fortsätta att vara driftsäkert. Vi bygger även nya kraftledningar för att trygga elförsörjningen i takt med att samhällets elbehov ökar och produktionen förändras.

Mer om underhåll av transmissionsnätet

Granskad