Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

SydVästlänkens norra gren sträcker sig över tre län på sin väg mellan Hallsberg och Östansjö. Här följer en övergripande beskrivning över sträckningen av den nya 400 kV-ledningen. Byggstart sker efter årsskiftet 2012/2013.

Den norra grenen omfattar en ny 400 kV växelströms luftledning mellan ett nytt ställverk vid den befintliga stationen Hallsberg (Odensvi) via en ny station Östansjö till en ny station Barkeryd norr om Nässjö. Sträckningen, som är ungefär 18 mil lång, passerar genom Örebro län (Hallsbergs och Askersunds kommuner), Östergötlands län (Motala, Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner) samt Jönköpings län (Tranås, Aneby och Nässjö kommuner).

Örebro län

Sträckan från Hallsbergs station till den nya stationen Östansjö är cirka sju kilometer. Ledningen går i skogsmark och passerar söder om Östansjö samhälle. Huvuddelen av sträckan går parallellt med en befintlig 130 kV regionnätsledning. Från Östansjö och söderut går ledningen i samma sträckning som en befintlig 220 kV-ledning som ska rivas och ersättas med den nya 400 kV-ledningen. En breddning av skogsgatan på 10 meter kommer att ske. Detta gäller på samtliga sträckningar där befintlig ledningsgata används. Samhället Åsbro passeras på dess vänstra sida.

Östergötlands län

Genom norra delen av Motala kommun samt genom länet söder om Motala kommer ledningen i huvudsak att ha samma sträckning som den befintliga 220 kV-ledning som ska rivas. Vid passagen av Motala går ledningen i en ny sträckning öster om sjön Boren. Ledningen passerar några kilometer öster om Borensberg. Att följa befintligt ledningsstråk genom Motala är inte möjligt eftersom en ny 400 kV-ledning i befintlig ledningsgata inte är förenlig med Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy. Passagen av Göta kanal (Motala ström) sker i närheten av väg 34 och akvedukten för Göta kanal. Speciellt formgivna designstolpar kommer att uppföras på platsen av hänsyn till landskapsbilden. Sträckningen går åter i befintlig ledningsgata från nordväst om Skänninge och söderut. Sträckan består i den norra delen av skogsområden och längre söderut till stor del av öppen jordbruksmark på Östgötaslätten.

Jönköpings län

Med undantag från sträckningens sydligaste fem kilometer in till station Barkeryd, kommer den nya 400 kV-ledningen att gå i ledningsgatan för en befintliga 220 kV-ledning. Ledningen passerar väster om tätorterna Tranås respektive Aneby. Ett par kilometer in i Nässjö kommun viker den nya ledningen av från befintlig ledningsgata och går i ny sträckning innan den därefter går parallellt med en regionnätsledning för att slutligen ansluta till den nya stationen Barkeryd.

Schematisk karta över norra grenen
Schematisk karta över norra grenen. Ledningssträckningen omfattar ungefär 18 mil.