Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Status för kabelsträckan

Hallå där Per Nyberg, huvudprojektledare för Kabel & schakt i SydVästlänken.

Porträttbild Per Nyberg

Inledningsvis, vem är du och vilken är din roll som huvudprojektledare för markkabelsträckan i SydVästlänken?

Jag har arbetat på Svenska kraftnät sedan januari 2012 då jag klev in i Kabel- och schaktprojektet.  Innan dess jobbade jag som konsult i SydVästlänkens huvudprojekt och var med att ta fram den struktur som finns i projektet idag. Så jag har varit engagerad i SydVästlänken sedan 2008.

Min roll handlar mycket att coacha och organisera arbetet. Det är mitt ansvar att säkerställa att projektet håller tidplanen med rätt kostnad och rätt kvalitet. SydVästlänken består av tre huvuddelar; schaktdelen, kabeldelen och mark- och tillståndsdelen. Sammanlagt är vi nästan 100 personer som är involverade i programmet. Det kräver ett stort organisatoriskt arbete och mycket av min tid går åt till att koordinera arbetet och säkerställa att vi har resurser som vet vad de ska göra.

Mitt arbete underlättas av en fantastisk projektorganisation. Den består både av konsulter och medarbetare på Svenska kraftnät.  Alla är väldigt fokuserade på sina uppgifter och gör ett oerhört bra arbete, speciellt med hänsyn till uppdragets stora tekniska utmaningar.

Per, vilka papper ligger överst på ditt skrivbord just nu?

I nuläget handlar många av de beslut jag tar om att hantera problem som uppstår ute i fältet. Största delen av arbetet rullar på enligt planerna och det sköter ju sig självt. Det är främst när vi stöter på patrull och måste projektera om som jag kopplas in.

Sedan finns det fortfarande en del tillståndsarbeten som inte är helt färdigt. Till exempel är en viktig fråga just nu att enas om vart kabeln ska förläggas i Ignaberga i Hässleholm.  Men sådana hinder påverkar än så länge inte produktionen då vi senarelägger de sträckorna och istället bygger vidare på andra platser.

Bygget av SydVästlänkens södra gren började för ungefär ett år sedan. Hur långt har entreprenörerna kommit hittills?

När byggskedet drog igång i september förra året gick det trögt till en början. Vi brottades bland annat med besvärliga väderförhållanden. Men nu ligger vi i fas med tidplanen.

I dagsläget har ABB, som är entreprenör för kabeldelen, lagt drygt 60 procent av kabeln. Skanska och Svevia, som är entreprenör för schaktdelen, har färdigställt ungefär 70 procent av schaktarbetet.

Vad kommer hända närmast veckorna ute längs kabelsträckan?

 Produktionen kommer att fortgå enligt tidplan med schaktning, kabelförläggning och skarvning. Vi kommer även att påbörja mark och fundamentsarbetena på terminalplatserna i Nässjöbyn och Lindstad, alltså där övergång sker från luftledning till markkabel. En annan viktig händelse är att ABB förhoppningsvis kommer att vara klara med typproverna av kabel, skarvar och avslut.

Något som är lite spännande är att vi kommer att arbeta vid både Station Hurva och Station Barkeryd. Trots att alla sträckor däremellan inte är färdiga känns det som att när vi nu kopplar ihop kabeln med stationerna också går in i projektets sluttamp. Det har varit en lång och omfattande process så det är en härlig känsla att se allt börja knytas ihop på ett snyggt och prydligt sätt.

Finns det några speciella svårigheter eller utmaningar med arbetet?

Vi stöter hela tiden på tekniska och tidsmässiga utmaningar. För att kunna hantera det är det viktigt att vara lösningsorienterad och inte problemorienterad. Exempelvis har vi stött på massa deponier i byggskedet. Då gäller det att snabbt planera om och fortsätta arbetet på andra sträckor. Annars riskerar bygget att stanna upp och vi kommer efter i tidplanen. Så den stora utmaningen i det här skedet är att bibehålla produktionsnivån även när det uppstår hinder, vilket det gör kontinuerligt.

SydVästlänken ska tas i drift i början av 2015. Håller ditt projekt Kabel & schakt tidplanen?

Vår del ska vara klar redan i maj 2014. Anledningen är att vi ska genomföra tester innan Sydvästlänken tas i drift. Än så länge håller vi tidplanen och vi har stort förtroende för att vi ska bli klart i tid.

Mer: Intervju med huvudprojektledaren för luftledningssträckan.