Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggnationen är i slutskedet och allt eftersom kraftledningen står klar påbörjas arbetet med att reglera mark- och miljöskador. Här följer en lägesrapport över den pågående byggnationen.

Översiktskarta norra grenenSträckan mellan Östansjö och Borensberg, i höjd med Motala, är nu färdigbyggd. Söder om Borensberg ner till Skänninge återstår montering och resning av ett fåtal stolpar samtidigt som ledningens nio faslinor och två topplinor har börjat rullas ut. Söder om Skänninge ner till Tranås har så gott som alla stolpar rests och även här återstår mest lindragningsarbeten. På sträckan mellan Tranås och stamnätsstationen Barkeryd arbetar entreprenören med att montera och resa de sista stolparna samtidigt som lindragningen pågår för fullt.

Dags för slutbesiktning

I takt med att SydVästlänkens norra gren blir klar kommer byggnationen att besiktigas. Vi kontrollerar då bland annat att entreprenörerna har byggt kraftledningen enligt kontrakten och att de återställt markskador som uppstått. Även vägarna som har använts under byggnationen återställs.

Efter besiktningarna kommer entreprenörerna att skicka ut så kallade nöjdförklaringar till fastighetsägarna, som undertecknas om fastighetsägaren är nöjd med entreprenörens återställningsarbete.

Här monteras slackar, det vill säga de linor som knyter ihop två ledningssträckor med varandra
Här monteras slackar, det vill säga de linor som knyter ihop två ledningssträckor med varandra.

Inventering före och efter byggnationen

De fastigheter vars marknadsvärde kan påverkas av SydVästlänken, exempelvis genom en försämrad utsikt, ersätts för värdeminskningen.  Därför inventerar Svenska kraftnät alla direkt berörda fastigheter före och efter byggnationen. Detta arbete pågår just nu. Senare i höst skickar vi ut ersättningserbjudanden till de fastighetsägare som påverkats.

StolpresningStolpresning 2
De ihopmonterade stolparna lyfts upp med en kran och monteras fast på fundamenten med hjälp av personal på marken. När en stolpe har rests klättrar en person upp till den vågräta regeln, cirka 25 meter ovan mark, för att göra loss de vajrar som använts när kranen lyft stolpen.

Lantmäteriförrättning under nästa år

Kvarvarande ersättningsfrågor kommer att regleras och slutligen fastställas i en förrättning som lantmäteriet kallar alla direkt berörda fastighetsägare till under 2015.

Kabeltrumma och faslinor
Varje trumma tar cirka 2,3 km faslina och väger runt 6 ton. Med hjälp av linvagnar sätts distansstänger upp för att hålla linorna åtskilda.

Drifttagning av norra delen i februari

Den planerade drifttagningen av SydVästlänkens södra del senareläggs från första kvartalet 2015 till slutet av tredje kvartalet samma år. Orsaken är att företaget Alstom Grid meddelat att man blir cirka ett år sena med att leverera de HVDC-omriktarstationer som Svenska kraftnät har beställt.

Växelströmsförbindelsen mellan Hallsberg och Barkeryd påverkas inte av Alstoms leveransproblem, utan kommer att kunna tas i drift under första kvartalet 2015.