Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fredagen den 5 februari 2010 lämnade Svenska kraftnät till Energimarknadsinspektionen in en ansökan om koncession (tillstånd) för att bygga och driva en ny växelströmsledning.

Svenska kraftnäts förslag är att bygga en ny luftledning för 400 kilovolt växelström som blir närmare 18 mil lång. Ungefär 12 mil byggs i en befintlig ledningsgata där det idag står en 220 kilovoltsledning som kommer att rivas. Den befintliga ledningsgatan utnyttjas dels mellan en ny station vid Östansjö och en punkt drygt en mil norr om Motala, dels mellan Skänninge söder om Motala och en punkt drygt en mil norr om Nässjö.

På sammanlagt närmare sex mil dras ledningen enligt vårt förslag i en helt ny sträckning. En ny ledningsgata skapas inom Motala kommun där sjön Boren rundas, i norra delen av Nässjö kommun in till den nya stationen Barkeryd, samt mellan station Hallsberg och station Östansjö i Hallsbergs kommun.

Miljökonsekvensbeskrivning

Till ansökan har Svenska kraftnät bifogat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där vårt slutliga förslag till ledningens sträckning beskrivs liksom de konsekvenser som ledningen får ur ett antal miljöperspektiv. Under arbetet med att ta fram det slutliga förslaget och MKB:n har Svenska kraftnät samrått med länsstyrelser, mark- och fastighetsägare, kommuner, myndigheter, intresseorganisationer och övriga sektorsintressen.

Strategisk miljömiljöbedömning

Till ansökan har vi också bifogat en strategisk miljöbedömning, SMB, som kompletterar de MKB:er vi tar fram för de olika delarna i projektet. I den strategiska miljöbedömningen beskriver vi SydVästlänkens negativa påverkan på närmiljön, men också den positiva inverkan på miljön som blir reslultatet av att SydVästlänken möjliggör produktion och överföring av förnybar energi i enlighet med EU:s energipolitiska mål.