Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt miljöbalken 6:4, om SydVästlänkens västra del, likströmsförbindelsen mellan Barkeryd norr om Nässjö och Tveiten söder om Oslo. Detta samråd avser delsträckan Grunnebo–norska gränsen.

I maj och juni 2010 presenterade Svenska kraftnät en förstudie för en ny likströmsförbindelse mellan Barkeryd norr om Nässjö och norska gränsen. För delsträckan mellan Grunnebo väster om Trollhättan och norska gränsen har vi genomfört en kompletterande förstudie och presenterar nu de nya alternativa sträckningar som vi har utrett.

Det är mot bakgrund av samordningen med norska Statnetts planeringsarbete som Svenska kraftnät har kompletterat den tidigare förstudien med flera sträckningar mellan Grunnebo och norska gränsen. Kompletteringen omfattar ett luftledningsalternativ, ett kombinerat luft- och kabelalternativ samt en variant på det tidigare presenterade luftledningsalternativet längs en befintlig 400 kV-ledning.

Välkommen till samrådsmöte

Förstudien och de föreslagna ledningsstråken presenteras vid samrådsmöten där alla berörda och andra intresserade är välkomna att delta och framföra synpunkter. Mötena äger rum på följande platser:

  • 21/3  Dals-Rostock, Kroppefjäll, Hotell o SPA, Kroppefjäll 3
  • 22/3  Bengtsfors, Hotell Dalia, Karlsbergsvägen 3
  • 23/3  Ed, Hotel Dalsland, Strömstadsvägen 2
  • 24/3  Färgelanda, Dagsholm Hotell, Dagsholm

Vi håller öppet hus kl. 17–18 där representanter från Svenska kraftnät finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Därefter har vi informationsmöte kl. 18 där förstudien presenteras.

Alla ägare till fastigheter inom ett 500 meter brett stråk längs de nya alternativen har fått en skriftlig inbjudan till samrådsmötena.

Läs den kompletterande förstudien här

Den kompletterande förstudien finns från och med den 14 mars 2011 tillgänglig på Svenska kraftnäts webbplats, www.svk.se/sydvastlanken, samt på kommunhus och huvudbibliotek i följande kommuner:

Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Dals-Ed, Mellerud, Bengtsfors och Årjäng.

Förstudien sänds även på remiss till länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter vid samrådsmötet, eller skriftligen senast den 26 april 2011 till: Svenska kraftnät, Yvette Vignuolo, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Synpunkter kan också lämnas via e-post: sydvastlanken@svk.se. För ytterligare information kontakta gärna Yvette Vignuolo, 072 232 90 44, eller Sofia Miliander, 070-265 70 87, eller skicka e-post till sydvastlanken@svk.se.

Utvärdering i samarbete med Statnett

Efter att Svenska kraftnät tagit del av de synpunkter som inkommit genomför Svenska kraftnät och Statnett en gemensam värdering och jämförelse av samtliga utredda alternativ på sträckan mellan Grunnebo och Tveiten söder om Oslo. Det alternativ som bedöms som lämpligast totalt sett kommer att väljas som utbyggnadsförslag.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram för utbyggnadsförslaget. I arbetet med MKB:n kommer vi att hålla ytterligare samråd.

De nya alternativen

Gemensamt för de nya alternativen är att Svenska kraftnät föreslår att de helt eller delvis anläggs som luftledning i ny ledningsgata. De nya alternativen benämns A1, B och C.

Alternativ A1 utgör en fortsättning på det tidigare föreslagna luftledningsalternativet och sträcker sig västerut till E6 vid Svinesund. Alternativ B förläggs som markkabel på sträckan från Grunnebo till Väne-Ryr, och resterande del med luftledning via Ed till norska gränsen vid Nössemark. Alternativ C förläggs som markkabel från Grunnebo till Dalskog och resterande del som luftledning norrut till norska gränsen där den ansluter till en befintlig stamnätsledning.