Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsmöten om MKB för Nässjö–Hörby

Svenska kraftnät bjuder in till samrådsmöten om nya likströmsförbindelsen mellan Barkeryd och Hurva. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) och den föreslagna ledningssträckningen kommer att presenteras.

LIKSTRÖMSFÖRBINDELSEN BARKERYD–HURVA

Svenska kraftnät har utrett olika alternativa sträckningar för likströmsförbindelsen mellan Barkeryd utanför Nässjö och Hurva i Skåne, och genomfört samråd om fl era alternativ. Utifrån synpunkter under samråden har ett förslag till utbyggnad med ledningssträckning och en tillhörande miljökonsekvens beskrivning tagits fram. Vi inbjuder nu till samråd kring förslaget.

Vi föreslår att likströmsförbindelsen byggs som en kombination av markkabel och luftledning. Mellan en ny station i Barkeryd och Värnamo förläggs ledningen i befi ntliga ledningsgator; på sträckan Barkeryd–Nässjö som markkabel och på sträckan Nässjö–Värnamo som luftledning. Den befintliga 220 kV ledningen mellan Nässjö och Värnamo rivs.

Mellan Värnamo och Markaryd förläggs markkabel i anslutning till E4:n. I Skåne län föreslår vi markkabel som förläggs parallellt med större och mindre vägar, järnvägar samt i befi ntliga luftledningsgator. En ny station förläggs i Hurva, utanför Hörby.

För sträckan Markaryd–Hässleholm har vi tagit fram två utbyggnadsförslag, ett utmed järnvägen mellan orterna och ett via Skånes Fagerhult utmed vägar och i befintliga ledningsgator. Valet av slutligt utbyggnadsförslag görs efter en samlad bedömning av i samrådet inkomna synpunkter.

NY 130 KV LEDNING BARKERYD–NÄSSJÖ

E.on har idag en viktig 130 kV station i Nässjö kopplad till stamnätet. Den stamnätsledning som stationen är ansluten till ska rivas. Istället ansluts E.on:s elnät till stamnätet via en ny 130 kV ledning mellan Barkeryd och Nässjö. Två alternativa sätt att bygga ledningen föreslås. Ett är att sambygga den med en av Vattenfalls befintliga 130 kV ledningar i nya stolpar, s.k. julgrans stolpar. Det andra alternativet är att förlägga E.on:s ledning parallellt med Vatten falls ledning. Beslut om alternativ tas efter en samlad bedömning av i samrådet inkomna synpunkter.

VÄLKOMMEN TILL SAMRÅDSMÖTE

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) och utbyggnadsförslagen för Svenska kraftnäts och E.on:s ledningar kommer att presenteras vid samrådsmöten där alla berörda och andra intresserade är välkomna att delta och framföra synpunkter:

Måndag 2/11 Hotell Högland, Nässjö Tisdag 3/11 Vrigstad Värdshus, Vrigstad Onsdag 4/11 Scandic Hotell, Värnamo Måndag 9/11 Toftaholms Herrgård, Lagan Tisdag 10/11 Stora hotellet, Markaryd Onsdag 11/11 T4 Matsalar (Wendes väg 2),Hässle holm Torsdag 12/11 Vannaröds slott, Sösdala

Öppet hus kl. 16–18. Kartor och bilder visas och representanter från Svenska kraftnät, E.on och Vattenfall finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Samrådsmöte kl. 18.

LÄS MKB:N HÄR

MKB:n finns tillgänglig på:

Svenska kraftnäts webbplats, www.svk.se/sydvastlanken

Nässjö kommun: Kommunhuset, Rådhusgatan 28, Nässjö bibliotek, Mariagatan 2

Vaggeryds kommun: Kommunhuset, Bangårdsgatan 2, Skillingaryd Vaggeryds bibliotek, Verner Malmstens väg 1, Vaggeryd

Värnamo kommun: Stadshuset, Kyrktorget 1 Stadsbiblioteket i Värnamo, Järnvägsgatan 3

Ljungby kommun: Kommunhuset, Olofsgatan 9 Ljungby kommunbibliotek, S Järnvägsgatan 8

Markaryds kommun: Kommunhuset, Drottninggatan 11 Markaryd Bibliotek, Kungsgatan 1

Örkelljunga kommun: Kommunhuset, Bibliotektsgatan 10 Örkelljunga bibliotek, Storgatan 2

Hässleholms kommun: Stadshuset, Nytorget 1 Hässleholms stadsbibliotek, Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23 Vittsjö bibliotek, Hårsjövägen 2

Hörby kommun: Kommunhuset, Ringsjövägen 4 Hörby bibliotek, Vallgatan 7

Miljökonsekvensbeskrivningen sänds även på remiss till länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

LÄMNA SYNPUNKTER

Välkommen att lämna synpunkter vid samrådsmötet, eller skriftligen senast den 8 december 2009 till: Svenska kraftnät, Jan Halvarson, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Synpunkter som inkommer under samrådstiden beaktas när MKB:n färdigställs. MKB:n och ansökan om tillstånd (koncession) för ledningen mellan Barkeryd och Hurva samt 130 kV ledningarna mellan Barkeryd och Nässjö beräknar vi att lämna in till Energimarknads inspektionen i början av 2010.

För ytterligare information kontakta gärna Åsa Malmborg, 010-484 50 21, eller Jan Halvarson, 08-475 80 91, eller skicka e-post till sydvastlanken@svk.se