Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gotlandsförbindelsen:
Gotlandsförbindelsen

Följ projektet via

Svenska kraftnät bygger ut transmissionsnätet med två 220 kV sjökablar för växelström till Gotland. Detta för att säkerställa elförsörjningen på ön då behovet av el förväntas öka markant den kommande tiden.

Idag ansluts Gotlands elnät till fastlandet via regionnätet. Förutsättningarna på Gotland har förändrats markant de senaste åren och kraven på en robust, trygg och mer driftsäker elförsörjning har ökat. Omställningen till en koldioxidneutral industri på Gotland innebär en kraftigt ökad efterfrågan på el redan till i början av 2030-talet. Detta tillsammans med en utökad vindkraftsproduktion är viktiga drivkrafter bakom en ny transmissionsnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet.

Samverkan med regionnätsägare

I regleringsbrev har regeringen gett Svenska kraftnät uppdraget att analysera elförsörjningen av Gotland på kort och lång sikt. Med anledning av detta har Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Gotlands Elnät AB gemensamt utrett hur det ökade elbehovet till Gotland ska säkerställas. Den föreslagna lösningen kräver att ovanstående parter vidtar åtgärder i sina respektive nät. Parternas åtaganden har överenskommits i ett samverkansavtal mellan Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Gotlands Elnät AB.

Alternativ för anslutningspunkter utreds

Svenska kraftnät kommer att utreda olika alternativa lokaliseringar för anslutningen av kablarna, både på fastlandet och på Gotland. Sträckningen för kablarna bestäms först efter att samråd med myndigheter, fastighetsägare och närboende har genomförts. Samrådet planeras att hållas under 2024. 

Granskad