Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den östra korridoren väljs för fortsatt utredning

Efter utredningar och myndighetsdialog har den östra utredningskorridoren valts för fortsatt arbete med att hitta en sträckning för ledningsförnyelsen Horred-Breared. Det innebär att ledningen kan byggas parallellt med befintliga stamnätsledningar istället för att gå helt i ny obruten mark.

För att hitta en lämplig placering för den nya ledningen har så kallade utredningskorridorer identifierats genom framkomlighetsstudier. Efter vidare utredningar och myndighetsdialog med bland annat kommuner och länsstyrelser har vi nu valt en ca 400 meters bred utredningskorridor att arbeta vidare arbete. Karta som visar aktuellt sträckningsförslag för stamnätsledningar mellan Horred och Breared

Den valda korridoren innebär att den nya ledningen kan byggas parallellt med befintliga stamnätsledningar, nära den sträckning Horred-Breared går i idag. Sambyggda delar kommer att byggas isär och avståndet mellan ledningarna behöver breddas. Hur bred en gemensam ledningsgata för de parallellgående ledningarna kan bli är för tidigt att säga, men vår ambition är att minimera markanspråket. Utanför Kungsäter gör korridoren ett avsteg från befintliga ledningar för att gå runt samhället Gunnarsjö. Därmed undviks täta boendemiljöer och detaljplaner.

Inom den korridoren kommer en föreslagen sträckning att tas fram som vi sedan samråder om. I samrådet har fastighetsägare, närboende, ytterligare intressenter möjlighet att lämna yttranden med information som kan vara värdefullt för det slutliga valet av sträckning i koncessionsansökan och vad som ska beskrivas i ansökan.

Detaljerade kartor med fastighetsgränser

Detaljerade kartor med fastighetsgränser och utbredningskorridoren finns publicerade under sidan "Dokument och kartor".

Utredningskorridorer som inte längre utreds

Den alternativa utredningskorridor som inte utreds vidare och inte längre är aktuell som huvudkorridor skulle innebära en ny dragning väster om befintliga ledningar i obruten mark. Alternativet valdes bort med efter en sammanvägning av yttranden från myndigheter, egen utredning av miljöpåverkan och byggteknisk utredning. En av huvudanledningarna var det större markanspråk alternativet skulle medföra i ny terräng. De kommuner och myndigheter som förespråkade något av alternativen var även eniga om att en parallellförläggning är att föredra.

Samråd med fastighetsägare runt årsskiftet

Sträckningsförslaget kommer att presenteras i ett samrådsunderlag tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar. Samrådsunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare, myndigheter och intressenter samt tillgängliggörs på webben. Vi räknar med att skicka ut samrådsunderlaget för Horred-Breared under slutet av 2019. I samband med det startar samrådet där de som vill har möjlighet att skicka in yttranden som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen och den framtida ansökan.

Informationsmöten i början av 2020

Som en del av samrådet kommer Svenska kraftnät att ha informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att berätta mer om den planerade förnyelsen. Informationsmötena planeras i början av 2020. Mer detaljerad information med datum och platser kommer tillsammans med samrådsunderlaget.

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor. Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning med sammantaget så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Läs mer om myndighetsdialogen och samrådsprocess

Välkommen att höra av dig!

Om du har några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig till oss som arbetar med projektet! Se kontaktuppgifter på projektets webbplats. Där hittar du alltid den senaste informationen om projektet.

www.svk.se/horred-breared