Hoppa till huvudinnehåll

Inriktningsbeslut för NordSyd tas upp på styrelsemöte i september

De tre första utredningspaketen i investeringspaket NordSyd skulle ursprungligen tas upp för inriktningsbeslut på Svenska kraftnäts Styrelsemöte i maj. Besluten är nu flyttade till mötet i september för att utredningarna ska få tillräcklig tid för remisshantering och förberedelser.

Utredningspaketen för Uppsala, Västerås och Sollefteå är först ut i Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin, NordSyd. Utredningarna syftar bland annat till att bygga nya 400kV- ledningar i Uppsala och Västeråsområdet. Beslutet att skjuta upp inriktningsbesluten togs i början april.

- För att projekten ska få bästa möjliga startläge tar vi hellre lite längre tid på oss nu i början för att underlätta för de kommande projekten i framtiden. Vi ser därför i dagsläget inte att de långsiktiga tidplanerna för våra investeringar kommer att påverkas av detta, säger Carl-Gustaf Fogelberg, programledare för NordSyd.