Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

NordSyd

Följ projektet via

NordSyd - Svenska kraftnäts största investeringspaket för att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige

NordSyd - Svenska kraftnäts största investeringspaket för att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Resultatet kommer att bli ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet och samtidigt kan möta behoven av ökad överföring från norr till söder. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Snitt 2 korsas av åtta 400 kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar och har stor påverkan på elmarknaden och driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet. Investeringspaketet NordSyd omfattar sex av de elva ledningar som korsar snitt 2, de tre äldsta 400 kV-ledningarna och de tre 220 kV-ledningarna.

Åtgärderna som kommer att genomföras inom NordSyd är mycket omfattande och de mest långsiktiga åtgärderna beräknas ta flera decennier att genomföra, men det kommer också att genomföras åtgärder de närmaste åren som påverkar över­föringen i den här delen av transmissionsnätet. NordSyd handlar inte bara om att genom­föra reinvesteringar utan också om att förnya och förstärka för att öka kapaciteten från dagens 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW.

Investeringspaketet består av fyra stycken ben och nu ligger fokus för att få igång investeringarna för Uppsalabenet och Västeråsbenet med planerad idrifttagning 2033-2035. Utredningar för de två sista benen, Karlstadsbenet och Hallsbergsbenet, planerar att starta år 2025.

Nytt om NordSyd

Tidig dialog med kommunerna en framgångsfaktor när nätet byggs ut


När energiomställningen växlar upp och transmissionsnätet ska byggas ut är en väl fungerande dialog mellan Svenska kraftnät och kommuner, länsstyrelser och regioner en förutsättning. Tidiga kontakter innan den formella samverkansprocessen startar är ett framgångsrecept, visar exempel från Västmanland.

Dan Alvinge

Ett flertal samråd på gång inom NordSyd


Arbete med att stärka och bygga ut transmissionsnätet för el i Sverige är i full gång. I investeringspaket NordSyd har lednings-och stationsprojekt i Västerås, Uppsala och Sollefteå nu varit igång i över ett år och första steget i tillståndsprocessen, myndighetsdialoger genomfördes under 2021. Nästa steg för projekten är val av korridor och samråd under år 2022.

Ökad effektöverföring över Snitt 2 till år 2027/2028


I en studie Svenska kraftnät genomförde 2018 togs en åtgärdsplan fram för att kunna öka snitt 2 från nuvarande 7 300 MW till 8 100 MW. Dessa åtgärder är en del av investeringspaket NordSyds tidiga åtgärder. De tidiga åtgärderna är nödvändiga för att kunna öka den termiska belastningen genom snittet samt stabilitetsåtgärder för att kunna öka snittet dynamiskt. Åtgärderna antogs i den ursprungliga studien vara klara senast 2024.

Kort om NordSyd

  • Svenska kraftnäts största investeringspaket
  • Cirka 2000 kilometer ny ledning skall byggas
  • Omkring 35 stationer kommer att byggas eller förnyas
  • Genomförande fram till år 2040
  • Investeringar på cirka 75 miljarder kronor

 

Ställ en fråga

Ställ din fråga om NordSyd så svarar vi så snart vi kan

Kontakta oss

Granskad