Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

NordSyd

Följ projektet via

NordSyd - Svenska kraftnäts största investeringspaket för att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige

NordSyd - Svenska kraftnäts största investeringspaket för att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige

Gränsen mellan elområdena 2 och 3, det så kallade snitt 2, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren. Resultatet kommer att bli ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet och samtidigt kan möta behoven av ökad överföring från norr till söder. Det samlade namnet på investeringspaketet är NordSyd.

Snitt 2 korsas av åtta 400 kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar och har stor påverkan på elmarknaden och driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet. Investeringspaketet NordSyd omfattar sex av de elva ledningar som korsar snitt 2, de tre äldsta 400 kV-ledningarna och de tre 220 kV-ledningarna.

Åtgärderna som kommer att genomföras inom NordSyd är mycket omfattande och de mest långsiktiga åtgärderna beräknas ta flera decennier att genomföra, men det kommer också att genomföras åtgärder de närmaste åren som påverkar över­föringen i den här delen av transmissionsnätet. NordSyd handlar inte bara om att genom­föra reinvesteringar utan också om att förnya och förstärka för att öka kapaciteten från dagens 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW.

Investeringspaketet består av fyra stycken ben och nu ligger fokus för att få igång investeringarna för Uppsalabenet och Västeråsbenet med planerad idrifttagning 2033-2035. Utredningar för de två sista benen, Karlstadsbenet och Hallsbergsbenet, planerar att starta år 2025.

Nytt om NordSyd

Myndighetsdialoger genomförda i samtliga projekt


Under försommaren har Svenska kraftnät bjudit in till myndighetsdialog med bland annat länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter för samtliga pågående ledningsprojekt kring Uppsala, Västerås och Sollefteå. Under hösten kommer Svenska kraftnät jobba vidare med myndighetsunderlaget och utifrån det välja huvudkorridor för de nya ledningarna. Under våren och sommaren 2022 planerar Svenska kraftnät att bjuda in till samråd där allmänheten, berörda fastighetsägare och myndigheter har möjlighet att lämna sina synpunkter.

Bollen i rullning för kraftfull förstärkning av elöverföringen i Mellansverige


NordSyd – Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin är i full gång. Under förra året startade ett tiotal projekt i och runt Uppsala, Sollefteå och Västerås. I år ska ytterligare 15 projekt startas av de totalt ca 80 projekt som paketet innehåller. Hela NordSyd är planerat att vara genomfört till 2040 men redan om tre år kommer de första åtgärderna bidra till ökad kapacitet.

Kapacitetsbehovet i Uppsala med omnejd säkrat redan till 2024


Svenska kraftnät har i höstens utredningsarbete med att öka kapaciteten skapat lösningar som förser Uppsala med omnejd med önskad kapacitet redan år 2024. Hela sex år tidigare än prognostiserat.

Kort om NordSyd

  • Svenska kraftnäts största investeringspaket
  • Cirka 2000 kilometer ny ledning skall byggas
  • Omkring 35 stationer kommer att byggas eller förnyas
  • Genomförande fram till år 2040
  • Investeringar på cirka 75 miljarder kronor

 

Mer information

Granskad