Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktörer som omfattas av beslutet att upprätta beredskapsplaner

Svenska kraftnät är av regeringen utsedd till Sveriges elberedskapsmyndighet. Som elberedskapsmyndighet kan Svenska kraftnät fatta beslut om beredskapsåtgärder med stöd av elberedskapslagen. Med beredskapsåtgärder avses åtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Det innebär också sådana åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap. Att upprätta beredskapsplaner är en sådan beredskapsåtgärd.

Elförsörjningen som helhet tillhör de viktigaste samhällsfunktionerna. Produktion och distribution av el kommer att fortsätta vara viktigt vid höjd beredskap för att samhället ska kunna fungera och för att Sverige ska kunna försvaras. Som elproducent och eldistributör är det därför viktigt att alla förbereder sina verksamheten för att verka i höjd beredskap.

Svenska kraftnät ser ett behov av att stärka beredskapen inom svensk elförsörjning och förbereda elförsörjningens aktörer för att kunna verka vid höjd beredskap.

De som omfattas av beslutet är alla aktörer som bedriver:

a. Produktion av el, så länge inte produktionen sker enbart för eget bruk

b. Distribution av el, så länge överföringen av el sker med stöd av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen.

Tidplan

Senast den 30 september 2024 ska de aktörer som omfattas av beslutet ha meddelat Svenska kraftnät om upprättade och beslutade beredskapsplaner i sina organisationer.  

Digitala informationsmöten under hösten 2023 och våren 2024

Som stöd i framtagandet av beredskapsplaner kommer Svenska kraftnät tillhandahålla digitala informationsmöten under året för diskussion och delning av erfarenheter. Läs nedan om dessa informationstillfällen. 

Temamöte 1: 16 oktober 2023 mellan klockan 9.30 - 11.30

Temamöte 2: 8 februari 2024 mellan klockan 9.30 - 11.30

Temamöte 3: 18 april 2024 mellan klockan 9.30 - 11.30

Temamöte 4: 27 juni 2024 mellan klockan 9.30 - 11.30 

Kontakt

Kontakta oss via SBelberedskap@svk.se