Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två  män i skog med mätinstrument
Fotograf: Tomas Ärlemo

Detaljunders­ökningar inleds under november

Med koncessionsansökan inskickad fortsätter planeringen av den nya ledningen med detaljundersökningar längs ledningssträckan. Undersökningarna startar i november och innebär att vi granskar terrängen och mäter in omgivningen för att hitta lämpliga placeringar av raklinjestolparna.

I juni skickade Svenska kraftnät in koncessionsansökan till Energimarknasinspektionen (Ei) med en föreslagen ledningssträcka mellan Nybro och Hemsjö. I väntan på Ei:s beslut fortsätter planeringsarbetet. Med start i november genomförs detaljundersökningar på fastigheter längs den föreslagna sträckan. I detaljundersökningarna granskar vi terrängen ute i fält och mäter in omgivningen för att hitta lämpliga placeringar av raklinjestolparna. Placeringar befästs sedan på platsen med så kallade stakkäppar, där mitten, benen och eventuella stag sätts ut för respektive stolpe.

Hur genomförs detaljundersökningarna?

Undersökningarna utförs av Pöyry på uppdrag av Svenska kraftnät och beräknas pågå under ungefär ett års tid. Utstakningen görs vanligtvis av arbetslag om två till tre personer som tar sig fram i terrängen till fots eller med fyrhjulingar. Transporter till och från stolpplatserna sker med personbil på vägar med statsbidrag eller där vi har tillstånd.

Vid vissa platser kan vi behöva utföra mindre röjning av vegetation för att kunna genomföra undersökningarna. Vi röjer givetetvis inte mer än nödvändigt och ersätter eventuellt bortfall.

Kontakt och information

Ett informationsbrev har skickats ut till fastighetsägare som berörs av detaljundersökningarna. För frågor och mer information hänvisar vi i första hand till våra kontaktpersoner, se kontaktuppgifter nedan. Önskemål om att bli kontaktad inför undersökningar görs på fastigheten kan framföras till våra kontaktpersoner. Fastighetsägare som önskat bli kontaktade inför tidigare undersökningar kommer att bli det även nu.

Kontaktperson Nybro -Rävemåla

Knut Arnesson, 0481-482 53, knut.arnesson@skogsstyrelsen.se

Kontaktperson Rävemåla - Hemsjö
Mats Danielsson, 070-588 00 16, mats.danielsson@sweco.se

Markundersökningar under våren

Till våren ska markundersökningar inledas vid befästa stolpplatser. Då görs mer grundliga undersökningar av förhållandena i marken för att avgöra vilka typer av stolpar och fundament som ska användas på respektive stolpplats. Mer information om markundersökningarna och vilka fastigheter som berörs av detta kommer inför starten av arbetet.