Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nybro-Hemsjö

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Nybro och Hemsjö

Med en ny luftledning mellan Nybro och Hemsjö ser vi till att transmissionsnätet förblir driftsäkert framöver när transporten av el genom sydöstra Sverige ökar.

Om projektet

Transmissionsnätet stärks mellan Nybro och Hemsjö

Med en ny luftledning mellan Nybro och Hemsjö ser vi till att transmissionsnätet förblir driftsäkert framöver när transporten av el genom sydöstra Sverige ökar.

Om projektet

Nytt om Nybro-Hemsjö

Regeringen har gett besked


Besked gällande koncessionsansökningarna för de planerade transmissionsnätsledningarna mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö har dröjt. I torsdags, 16 september 2021, meddelade regeringen slutligen sitt beslut.

Nytt yttrande inskickat till regeringen i överklagan av Ei:s koncessionsbeslut


Svenska kraftnät har skickat in ett kompletterande yttranden i överklagan av Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om att avslå koncessionsansökningarna för Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö.

Ny preliminär tidplan


Energimarknadsinspektionens avslag av koncessionsansökan gör att ledningen med all sannolikhet inte kan tas i drift 2023 som planerat. För att kunna börja bygga ledningen krävs koncession som vunnit lagakraft och när ett slutligt besked är att vänta är i nuläget oklart. Det gör det svårt att presentera en ny rimlig tidplan. Vår nuvarande uppskattning är att byggstarten kan ske 2023 och att ledningen tas i drift 2025. Tidplanen är högst preliminär och direkt beroende av tid och utfall i handläggningen av koncessionsärendet.

Fakta om Nybro – Hemsjö

Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning mellan Nybro i Nybro kommun och Hemsjö i Olofströms kommun. För att minska risken för strömavbrott i regionen, vid ett fel i transmissionsnätet, behöver transmissionsnätet för el byggas ut. Ledningen blir cirka 91 kilometer.

Svenska kraftnät planerar också en ledning mellan Ekhyddan och Nybro.

Project of Common Interest (PCI)

Projektet är av EU klassat som ett projekt av gemensamt intresse
 - Projects of Common Interest (PCI). Det innebär att projektets genomförande har en särskild viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.

Mer om PCI-projekt:

Tidplan

För att bygga ledningen krävs koncession som vunnit laga kraft. När ett slutgiltigt besked i överklagansärendet är att vänta, är i nuläget oklart. Vår nuvarande uppskattning är att byggstarten av den nya kraftledningen kan ske tidigast att byggstarten blir 2025 och med ledningen i drift 2027. Tidplanen är högst preliminär och direkt beroende av tid och utfall i handläggning av koncessionsärendet.

Händelse Tidpunkt
Samråd om flera utredningsområden 2014
Samråd om utbyggnadsförslag 2015
Ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen Juni 2017
Koncessionsbeslut Ei September 2019 
Överklagan regeringen September 2019
Preliminärt koncessionbeslut 2021
Preliminär byggstart 2025
Planerad drifttagning 2027
Granskad