Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på två män i arbetarkläder som studerar mätvärden från ett instrument
Fotograf: Tomas Ärlemo

Vad händer från tillståndsansö­kan till att ledningen kan byggas?

Från att koncessionsansökan skickas in tills ledningen kan byggas ska flera arbetsmoment utföras och nödvändiga avtal och tillstånd ordnas. Närmast ska mer detaljerade undersökningar göras längs den valda sträckningen. Skog som måste avverkas för ledningsgatan ska stämplas och värderas. När vi väl fått koncessionstillstånd skriver vi markupplåtelseavtal med fastighetsägare och söker ledningsrätt hos lantmäteriet.

Nästa arbetsmoment blir detaljprojekteringen som startar under hösten 2017. Då görs mer detaljerade undersökningar av omgivningen och markförhållandena längs den planerade sträckan. Innan koncessionsansökan gjordes undersökningar av vinkelplatserna för att bestämma placeringarna av de stolpar som avgör sträckningen. I detaljprojekteringen fastställer vi placeringarna av resterande stolpar samt undersöker vilka stolptyper och fundament som ska användas vid respektive stolpplats.

Stämpling och värdering av skog

Under 2018 kommer vi att stämpla och värdera skog som behöver avverkas för ledningsgatan. Värderingen avgör vilken ersättning som betalas ut. Skogen avverkas först efter att att vi har fått koncession och en överenskommelse har nåtts mellan Svenska kraftnät och skogsägaren.

Markupplåtesleavtal och ledningsrätt

När vi har fått koncession för ledningen skickar vi även ut markupplåtelseavtal (MUA) till berörda fastighetsägare. I markupplåtelseavtalet ger fastighetsägaren Svenska kraftnät tillstånd att bygga och förvalta ledningen på fastigheten. Vi kommer även att ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet med utgångspunkt i markupplåtelseavtalen. Ledningsrätten reglerar intrånget och villkoren för upprättandet av elförbindelsen på marken.

Läs mer om markupplåtelseavtal och andra avtal här

Läs mer om vilka ersättningar som kan bli aktuella här

Byggstart är planerad till 2020

När nödvändiga tillstånd och avtal är på plats och entreprenaden är upphandlad kan ledningen byggas. Då avverkar vi skog, bygger fundament, monterar och reser stolpar. Vid behov förstärker vi vägar och bygger i vissa fall även nya.

Vår preliminära uppskattning är att starta byggnationen 2020. Tidplanen är till stor del beroende av handläggningstiden för koncessionsärendet.