Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggstarten senareläggs och markundersökningar startar under våren

Tidplanen för projektet har senarelagts. Byggstarten har skjutits fram till 2027 och ledningen beräknas därmed vara förnyad 2029. Projekteringen och förberedande arbeten kommer att fortsätta som planerat. Under våren inleds markundersökningar vid planerade stolpplatser.

Den övergripande tidplanen för projektet är senarelagd och byggstarten är planerad att inledas 2027. Därmed beräknas den nya ledningen vara i drift 2029. Anledningen till förskjutningen är att södergående förnyelseprojekt på Västkusten har prioriterats upp och kommer att genomföras innan Stenkullen-Horred. Projekteringen kommer att fortsätta som planerat. Nästa steg blir markundersökningar som inleds i april och pågår över sommaren.

Markundersökningar startar under våren

Vid markundersökningarna används en borrbandvagn för att göra provhål i marken så att grundförhållandena kan bestämmas. Utifrån resultatet avgörs sedan vilka fundament och stolpar som ska användas på respektive plats. Både vid användning och transport av borrbandvagn vidtar vi åtgärder för att minimera påverkan på omgivningen.

Markundersökningarna utförs av WSP på uppdrag av Svenska kraftnät. Eventuella skador som kan uppstå på exempelvis mark eller vägar ska återställas av Svenska kraftnät alternativt ersättas ekonomiskt.  

Dialog med fastighetsägare där stolpar placeras

Svenska kraftnäts fortsätter arbetet med att kontakta fastighetsägare för att samla in eventuella önskemål på stolparnas placeringar på fastigheten. Utskick med kartor görs kontinuerligt. Faktorer som byggbarhet, naturvärden och markförhållanden behöver också beaktas, men förhoppningen är att hitta stolpplatser som både är lämpliga för fastighetsägare och som är byggtekniskt acceptabla. 

Välkommen att höra av dig!

Om ni har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkommen att höra av er till i första hand vår kontaktperson Stefan Sahlberg. Ni kan också alltid vända er till oss som arbetar i projektet.