Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stenkullen–Horred

Följ projektet via

Åldrad 400 kV-ledning förnyas i befintlig sträcka mellan Stenkullen och Horred

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun.

Om projektet

Åldrad 400 kV-ledning förnyas i befintlig sträcka mellan Stenkullen och Horred

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun.

Om projektet

Nytt om projektet

Byggstarten senareläggs och markundersökningar startar under våren


Tidplanen för projektet har senarelagts. Byggstarten har skjutits fram till 2027 och ledningen beräknas därmed vara förnyad 2029. Projekteringen och förberedande arbeten kommer att fortsätta som planerat. Under våren inleds markundersökningar vid planerade stolpplatser.

Dialog om stolpplaceringar efter sommaren


Efter sommaren kommer projekts kontaktperson Peter Lojander att kontakta berörda fastighetsägare för dialog om planerade stolpplaceringar. Då finns möjlighet att lämna eventuella synpunkter på preliminära stolpplaceringar.

Flygscanning med helikopter vecka 44-45


Svenska kraftnät kommer att använda en helikopter för att utföra laserscanningar på flera befintliga och planerade ledningar längs västkusten, inklusive 400 kV-ledningen mellan Stenkullen och Horred. Flygscanningen är planerad att genomföras någon gång under vecka 44 och 45. Exakt vilka dagar det blir beror på vädret.

Om Stenkullen–Horred

Mellan transmissionsnätsstationerna Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och som innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla.

Teknik: 400 kV växelström luftledning

Längd: ca 51 km

Kommuner: Lerum, Marks och Härryda

Län: Västra Götaland

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Informationsmöten närboende och allmänhet Våren 2019
Projektering och förberedande arbeten 2019-2023
Markundersökningar 2021
Byggstart 2027
Drifttagning av ny ledning 2029
Rivning av befintlig ledning 2029

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.

 

 

Kartan som visar ledningssträckan mellan Stenkullen och Horred

Kontaktperson

Ställ en fråga om Stenkullen–Horred

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Projektgrupp

Granskad