Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Drifttagningen av SydVästlänken förskjuts till augusti

De senaste månaderna har kontrollutrustningens mjukvara uppdaterats och verifierats i anläggningarna. Vid de fullskaletester där anläggningarna varit anslutna till transmissionsnätet har det framkommit behov att korrigera brister i mjukvaran för kraftelektroniken innan anläggningarna som helhet kan tas i drift. Därför skjuts planerad drifttagning av SydVästlänkens likströmsförbindelse fram till 15 augusti 2021.

Leverantören har kommit till rätta med bristerna i styrningen av anläggningarna under onormala driftssituationer som orsakade den senaste förskjutningen av tidplanen. Drifttagning av förbindelserna till månadsskiftet mars/april, hade varit möjlig, men då med begränsad effekt och kontraktsmässiga risker för Svenska kraftnät.  Ett sådant upplägg hade resulterat i att alla fyra omriktarstationerna som ingår i SydVästlänken hade behövt tas ur drift efter sommaren för kompletterade åtgärder innan full effekt kunnat användas. När vinterns höglastperiod snart är passerad görs bedömningen att de kvarvarande bristerna ska åtgärdas först, varvid SydVästlänken därmed beräknas tas i full drift, utan tekniska restriktioner, 15 augusti 2021.

Anläggningarna har vissa tider varit anslutna till transmissionsnätet och kommer fortsatt att vara det inom ramen för slutprovningsprogrammet. Förbindelsen anses inte vara i kommersiell drift även om SydVästlänken under provdrift är ansluten till transmissionsnätet. När provdriften är genomförd och godkänd kan förbindelsen förklaras i kommersiell drift.

Läs mer om effektsituationen i södra Sverige och Malmöregionen här