Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markprovtagningar inför rivning av befintlig ledning

Under veckorna 47 och 48 utför vi provtagningar i mark på delsträckan Villastaden–Rydholm längs en befintlig ledning som kommer att rivas. Rivningen är del av projektet Hamra–Överby.

I och med att den nya 400 kV-ledningen Hamra–Överby samt andra förstärkningar i transmissionsnätet planeras kan en befintlig 220 kV-ledning (KL12) rivas. Dessutom upphör nätkoncession (tillstånd att bedriva elverksamhet) på denna ledning.

Inför rivningen som planeras under 2021–2022 gör vi nu provtagningar i marken längs sträckan Villastaden–Rydholm, i Sollentuna, Upplands Väsby och Järfälla. Genom provtagningarna får vi kännedom om det finns föroreningar i marken och behov av sanering kring stolparna.

Information till berörda fastighetsägare och kommuner har skickats ut via brev.

karta markprovtagning villastaden-rydholm.jpg

Hur kommer markprovtagningar att gå till?

Provtagning av jord utförs med hjälp av skruvborr på borrbandvagn på 32 platser, riktade mot stolparna där schaktarbeten senare planeras (se ungefärlig placering på nästa sida). Fyra punkter placeras omkring varje stolpe. Proverna uthämtas som samlingsprover metervis alternativt i skikt med tydliga variationer i jordkaraktär. Provtagning utförs ner till 0,5–3 meter under markytan beroende på om det är jord eller mark vid platsen. Ytlig jord från skruvens flänsar rensas bort och övrig jord samlas upp i diffusionstät provtagningspåse. Provpunkternas placering kan komma att ändras under arbetets gång beroende på framkomlighet samt befintliga ledningar i marken.

Välkommen att kontakta oss

Vill du som fastighetsägare att vi kontaktar dig innan vi går in på fastigheten, vänligen meddela våra kontaktpersoner om detta. Hör även av dig om du har frågor eller funderingar.

Kajsa Pelttari
Markåtkomst
telefon: 010-475 84 74, e-post: kajsa.pelttari@svk.se

Emily Larsdotter Norrgård
Delprojektledare tillstånd
telefon: 010-475 9766, e-post: emily.larsdotternorrgard@svk.se