Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslut om val av sträckning

Svenska kraftnät har fattat beslut om val av sträckning för 220 kV-ledningen mellan Horndal och Avesta. I samband med förnyelsen dras ledningen om med en helt ny sträckning vid passagen över Dalälven.

Svenska kraftnät förnyar den ena av två 220 kV-ledningar som går mellan Horndal och Avesta. Huvuddelen av ledningen byggdes 1936 och har därför snart uppnått sin tekniska livslängd. Förnyelsen innebär att Svenska kraftnät bygger en ny 220 kV-ledning för att ersätta den gamla. Den gamla ledningen rivs när den nya ledningen tagits i drift.

Koncessionslinje

Valet av sträckning, det vi kallar koncessionslinje, planeras gå mestadels genom befintlig ledningsgata, men med en helt ny sträckning vid passagen över Dalälven. Den nya sträckningen över Dalälven är utformad för att ta hänsyn till bostadsbebyggelsen som genom åren etablerats i den gamla ledningsgatan.

På kartan kan du se koncessionslinjen utmärkt med en blå linje.

Det här händer nu

Att vi nu valt koncessionslinje  innebär att vi kan färdigställa och skicka in vår ansökan om koncession, tillstånd, till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei handlägger sedan ärendet och beslutar om vi får tillstånd att förnya ledningen enligt föreslagen sträckning och utformning.

Övergripande tidsplan

Svenska kraftnät förväntas få besked från Energimarknadsinspektionen om beslut under 2023. Ei:s beslut kan överklagas och avgörs då av regeringen. Vi planerar att börja bygga den nya ledningen år 2024 och ta den i drift under 2025. Rivningen av den befintliga ledningen slutförs efter att den nya ledningen är driftsatt. 

 Myndighetsdialog om utredningskorridorer

Hösten 2019

 Samråd om sträckningsförslag

Maj-juli 2020

 Ansökan om koncession till Ei

2021

 Byggstart

2024

 Drifttagning av ny ledning

2025

 Rivning av befintlig ledning                         

2026