Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Horndal-Avesta

Följ projektet via

Ålderstigen ledning ersätts mellan Horndal och Avesta

Vi förnyar en 220 kV-ledning mellan Horndal och Avesta som har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny för att fortsatt kunna förse området med en trygg och säker försörjning av el.

Mer om projektet

Ålderstigen ledning ersätts mellan Horndal och Avesta

Vi förnyar en 220 kV-ledning mellan Horndal och Avesta som har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny för att fortsatt kunna förse området med en trygg och säker försörjning av el.

Mer om projektet

Mellan Horndal och Avesta går idag två 220 kV transmissionsnätsledningar som har till huvudsaklig funktion att förse områdena kring Avesta, Krylbo och Forssjön med el. Den västra ledningen, som till största delen byggdes 1936, är nu nära sin tekniska livslängd och behöver ersättas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning till boenden, industrier och övriga samhällsfunktioner i området.

Läs mer om Horndal-Avesta under "Om projektet"

Nytt om projektet

Markundersökningar pågår från februari till maj


Med start i februari planerar Svenska kraftnät att genomföra markundersökningar vid de nya stolpplaceringarna längs ledningssträckan.

Kraftledning och kraftledningsstolpar i skogslandskap

Svenska kraftnät har ansökt om koncession för den planerade nya 220 kV-ledningen mellan Horndal och Avesta


Efter utredningsarbete och avslutade samråd har Svenska kraftnät nu ansökt om koncession (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen för att få uppföra den nya ledningen mellan en ny station i Horndal och en befintlig station i Avesta, Avesta kommun.

Beslut om val av sträckning


Svenska kraftnät har fattat beslut om val av sträckning för 220 kV-ledningen mellan Horndal och Avesta. I samband med förnyelsen dras ledningen om med en helt ny sträckning vid passagen över Dalälven.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan ändras under projektets gång.

Händelse Tidpunkt
Myndighetsdialog om utredningskorridorer Hösten 2019
Samråd om sträckningsförslag Maj-juli 2020
Ansökan om tillstånd till Energimarknadsinspektionen (Ei) 2021
Byggstart 2024
Drifttagning av ny ledning 2025
Rivning av befintlig ledning 2026
Karta över ledningssträckan mellan Horndal och Avesta

Ställ en fråga

Ställ din fråga om Horndal–Avesta så svarar vi så snart vi kan.

Kontakt

Granskad