Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Inventeringar av natur- och kulturvärden under hösten

Arbetet med att hitta en lämplig sträckning för förnyelsen av Horndal-Avesta går vidare med inventeringar av natur och kulturvärden under hösten. Inventeringarna görs för att identifiera skyddsvärda natur- och kulturvärden så att vi kan ta hänsyn till dessa i planering och byggnation av ledningen.

Med start i slutet av augusti kommer arkeologer och biologer att utföra inventeringar av kultur- respektive naturvärden ute i fält. Personalen kommer att gå till fots längs den planerade ledningssträckan och tar sig mellan platserna med personbil. Vill du att vi kontaktar dig innan vi beträder din fastighet vänligen meddela det till Andreas Mårtensson.

Samrådsredogörelse publiceras i september

Sista dag att lämna in yttranden i samrådet om sträckningsförslag var 5 juli. Vi tackar för alla yttranden vi har fått in!

Svenska kraftnät arbetar nu med att sammanställa yttrandena och väga dem samman med andra faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen. Inkomna yttranden och Svenska kraftnät bemötande av dessa sammanställs i samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer uppskattningsvis att publiceras på webben i september.

Efter det kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att tas fram för den sträckan som väljs och därefter skickas en koncessionsansökan in till Energimarknadsinspektionen (Ei), som beslutar om ledningen får byggas enligt föreslagen utformning. Vi räknar med att skicka in koncessionsansökan under första halvan av 2021.