Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu finns samrådsredogörelsen tillgänglig

Svenska kraftnät har publicerat redogörelsen av samrådet om föreslagen sträckning på webben. I samrådsredogörelsen sammanfattas alla inkomna yttranden och Svenska kraftnäts bemötande av dessa.

Under perioden maj till juli 2020 genomfördes samråd om en föreslagen sträckning, ett så kallat ombyggnadsförslag. I samrådet har fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter haft möjlighet att lämna in yttranden till Svenska kraftnät. Inkomna yttrandena och Svenska kraftnäts bemötande av dessa har nu sammanställts i en samrådsredogörelse.

Samrådredogörelse finns tillgänglig på webben

I samrådsredogörelsen sammanfattas alla inkomna yttranden och Svenska kraftnäts bemötande av dessa. Samrådsredogörelsen finns publicerad på sidan "Dokument och kartor"

Önskas ett utskrivet exemplar av samrådsredogörelsen hemutskickat, vänligen kontakta oss som arbetar i projektet. 

Tack för alla era värdefulla yttranden!

Svenska kraftnät tackar för alla yttranden som vi har fått in under samrådet. Inkomna yttranden utgör en viktig komponent när Svenska kraftnät planerar att förnya ledningen. Valet av sträckning är en bedömning där samrådsyttrande vägs samman med faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen.

Vad händer efter samrådet?

I nästa steg upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en ansökan om nätkoncession för linje som skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei handlägger och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att förnya ledningen enligt den föreslagna sträckningen. I MKB redovisas den förväntade påverkan av ledningsförnyelsen och vilka åtgärder som vidtas för att reducera påverkan. Koncessionsansökan förväntas kunna skickas in under 2021.