Här publiceras aktuella dokument och kartor för förnyelsen av Horndal-Avesta

Samrådsredogörelse

Samråd

Fastighetskarta

Granskad