Här publiceras aktuella dokument och kartor för förnyelsen av Horndal-Avesta

Koncessionsansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Granskad