Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anslutning till transmissionsnätet

Att kunna förebygga, skydda och begränsa störningar i kraftsystemet är grundläggande för systemets driftsäkerhet. Genom att sätta krav för att ansluta till transmissionsnätet säkerställs att anslutande anläggningar har de grundläggande förutsättningar och tekniska förmågor som behövs för att alla delar kraftsystemet ska kunna samverka driftsäkert.

Kraftsystemet är komplext och driftsäkerheten påverkas av en mängd olika faktorer. Att få alla kraftsystemets olika delar att samverka driftsäkert över tid förutsätter tydliga gemensamma regler.

Det är särskilt viktigt nu med de stora och grundläggande förändringarna av förutsättningarna som omvandlingen av kraftsystemet. Kraven för anslutningar till transmissionsnätet är en viktig pusselbit för att bibehålla och utveckla driftsäkerheten i kraftsystemet.

Anslutning till transmissionsnätet kräver tillstånd

För att få att ansluta en anläggning direkt till transmissionsnätet krävs godkännande av Svenska kraftnät.

Det är endast en viss typ av anläggningar som kan komma på fråga för direkt anslutning till transmissionsnätet. För att ansluta till 220-kilovoltsnätet krävs en inmatning eller ett uttag om minst 100 megawatt. För 400-kilovoltsnätet krävs minst 300 megawatt.

Hur lång tid det tar innan en ledning är i drift beror på vilka åtgärder som måste genomföras. I normala fall kan man räkna med att det tar ca 4 år från att anslutningsavtal tecknas till att anslutningen är i drift. När nya ledningar behöver byggas tar det längre tid.

Den som vill ansluta behöver göra en skriftlig ansökan och uppfylla gällande anslutningskrav. Det kan också behövas en ny ansökan för befintliga anläggningar om inmatning eller uttag förändras. Svenska kraftnät tar en fast avgift för den tekniska förstudien och i vissa fall tillkommer en anslutningsavgift.

Läs mer om anslutning till transmissionsnätet under Aktörsportalen.

Nya krav för anslutning sedan 2018

EU har beslutat om att införa en harmoniserad europeisk inre marknad för el. För att åstadkomma det används gemensamma regelverk. Förutsättningar och krav på användare och utrustning som ska ansluta till kraftsystemet regleras numera i tre europeiska anslutningsförordningar utformade som nätföreskrifter.

  • Nätanslutning av generatorer (RFG)
  • Anslutning av förbrukare (DCC)
  • Nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC)

Kraven gäller nya anslutningar och vid vissa förändringar av befintliga anläggningar.

Läs anslutningskoderna under Legalt ramverk. 

Läs mer om EU:s inre elmarknad.