Elmarknadshubbens informationsbrev

Under projektets gång har vi regelbundet publicerat prenumerationsbara informationsbrev som sammanfattat nyheter och vad som utvecklats och arbetats med under arbetet med Elmarknadshubben.

Ta del av det vi berättat och gjort fram till tiden för pausen. (Informationsbreven ges inte ut under projektets paus)

Informationsbrev och faktablad

Granskad