Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor om pausen

Här presenteras frågor och svar som rör Elmarknadshubbens paus.

Här finns kompletterande frågor och svar om pausen som beslutats för projekt Elmarknadshubb.

Vad har styrelsen för Svenska kraftnät beslutat om projekt Elmarknadshubb?

Svar: På styrelsemötet den 22 september 2020 beslutades att projekt Elmarknadshubb pausas till dess att lagstiftningen är beslutad i riksdagen. När detta lagstöd är på plats planeras projektet att återupptas igen.

Varför beslutas denna paus?

Svar: Svenska kraftnät har fortfarande ett regeringsuppdrag att bygga en hubb men vi anser inte att det är rimligt att fortsätta med projektet givet försening av regelverket.

Vi vill i den här situationen agera ansvarsfullt mot aktörerna och alla andra som är involverade i det här projektet. Vi ser inte att vi längre har förutsättningarna att genomföra uppdraget på ett effektivt sätt som det är nu.

När startar pausen/när upphör arbetet?

Svar: I månadsskiftet september/oktober 2020. Den senaste projektfasen upphörde den sista september enligt tidigare tidplan.

Hur lång kommer pausen vara?

Svar: Det vet vi inte idag. I budgetpropositionen står att propositionen om ny lagstiftning planeras till 2021. Därefter ska lagen om Elmarknadshubb beslutas i riksdagen, vilket innebär i praktiken att pausen bedöms bli minst två år.

Varför styr Svenska Kraftnät inte om till att jobba med själva hubben (tekniska plattformen) och därmed inte tappa i tempo?

Svar: Vi har under lång tid arbetat med underliggande teknik och kärnfunktionalitet men vi ser inte att det längre är framkomligt/försvarbart utan att regelverket är på plats.

I budgetpropositionen den 21/9 2020 står att den elhandlarcentriska modellen skjuts på framtiden. Det påverkar väl projekt Elmarknadshubb och själva IT-utvecklingsarbetet?

Svar: Vilken påverkan ett uppdelat införande av hubb och marknadsmodell kan få behöver analyseras vidare.

En eventuell uppdelad driftsättning kan vara en fördel då risken vid själva införandet minskar. Detta är också något som tidigare har diskuterats som en möjlighet inom branschen.

Vad betyder det för dem som arbetar i projektet?

Svar: Konsulter kommer i och med pausen att sägas upp. De som är fast anställda kommer att fortsatt vara kvar på Svenska kraftnät.

Alla pengar som lagts ner på detta i Svenska kraftnäts projekt, hur ska man se på det?

Svar: Förhoppningen är att en stor del av den investering som nu tagits ska vara användbar när projektet startar upp igen.

Hur mycket har arbetet med Elmarknadshubben hittills kostat?

Svar: Projektet har till dags dato använt ca 140 Msek av de 500 Msek som finns i beslutade investeringsbudgeten.

Svenska kraftnät anför att avsaknaden av lagstiftning gör att det beslutas om en paus. Vad är det för lagstiftning?

Svar: För att införa en hubb i Sverige krävs lagstiftning i form av dels en helt ny lag om Elmarknadshubben men också uppdateringar i befintlig lagstiftning till exempel Ellagen.

Vad innebär det för dagens informationsutbyte mellan elmarknadsaktörerna? Hur länge kan Ediel fortsätta användas?

Svar: Detta behöver analyseras vidare.

Innebär det att införandet av 15-minuters avräkning nu kommer att komma innan driftsättningen av Elmarknadshubben? 

Svar: De nordiska systemoperatörerna beslutade våren 2020 om förslag för tidplan för implementation av 15 minuters avräkningsperiod till den 22 maj 2023. Det är därför sannolikt att 15 minuters avräkningsperiod implementeras före hubben.

Vad innebär pausen i projekt Elmarknadshubb för slutkunden?

Svar: I närtid blir det ingen förändring för kunden jämfört med idag. De fördelar som en ny marknadsmodell och den nya informationslösningen skulle innebära för kunden kommer skjutas på framtiden.