Nordiska erfarenheter, elmarknadshubb

Övriga nordiska länder har infört eller är på väg att införa elmarknadshubbar.

Även om marknadslogiken skiljer sig en del mellan länderna finns det många lärdomar vi i Sverige kan dra av hur de har genomfört sina projekt och hur förändringsprocessen för marknadens aktörer har gått till.

Danmark har infört elhandlarcentrisk modell i den andra versionen av hubben. Gemensamt för länderna Danmark, Norge och Finland är att elhandlarcentrisk modell inte infördes/planeras i hubbens första version.
 

Karta över norden

Danmark: www.energinet.dk/El/DataHub Öppnas i nytt fönster
Norge: www.elhub.no Öppnas i nytt fönster
Finland: www.fingrid.fi Öppnas i nytt fönster
Estland: www.elering.ee/en Öppnas i nytt fönster

Granskad