Avslutade FoU-projekt

Pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/ene­rgilager

Svenska kraftnät genomförde under våren 2018 ett pilotprojekt tillsammans med Fortum. Syftet med pilotprojektet var att testa hur förbrukningsflexibilitet/energilager kan fungera som reglerresurs i den automatiska frekvensstyrda störningsreserven.

Mer om pilotprojektet Förbrukningsflexibilitet/ene­rgilager

Flexibla hushåll

Svenska kraftnät har tillsammans med Fortum genomfört ett pilotprojekt för att utvärdera hur hushåll skulle kunna delta i den automatiska frekvensregleringen, som stabiliserar frekvensen vid små produktions- och konsumtionsförändringar.

Mer om projektet Flexibla hushåll

Granskad