Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hantering av effektreserven vintern 2020-2025

Inför vintern 2022/2023 kommer Svenska kraftnät att ta bort möjligheten att aktivera effektreserven på dagen före-marknaden för att följa kraven i EU:s förordning om den inre marknaden för el som säger att effektreserv endast får aktiveras om den systemansvariga sannolikt kommer uttömma tillgängliga balansresurser.

Detta är en förändring givet nuvarande marknadsdesign som funnits sedan införande av effektreserven 2003. Processen på dagenföre-marknaden behöver därför ses över innan start av effektreservsperioden för vintern 2022/2023.

För elmarknaden kan förändringen i vissa lägen innebära en viss höjd risk för avkortning av aktörsbud på dagensföre-marknaden då kapacitet som finns i effektreserven inte längre kan tillgängliggöras på dagenföre-marknaden. En konsekvens om avkortning behöver genomföras är att aktörer inte nödvändigtvis har balanserade positioner efter utfall av dagenföre-marknaden.

Finland har genomfört samma förändring att enbart möjliggöra att den finska effektreserven aktiveras om systemansvarig sannolikt kommer uttömma sina balansresurser. Förändringen finns inskrivet i finsk lag sedan 1 januari 2022.

Ersättning för effektreserven

Svenska kraftnät ger en fast ersättning för resurserna enligt ingått avtal. Vid aktivering betalas rörlig ersättning. Kostnaderna för effektreserv finansieras av en tilläggsavgift för balansansvariga företags förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät.  

Tilläggsavgiften tas ut vardagar mellan klockan 06 - 22 under perioden 16 november - 15 mars. Tilläggsavgiften tas ut för att finansiera Svenska kraftnäts upphandling och hantering av effektreserven.

Så aktiveras effektreserven på reglerkraftmarknaden

Aktivering och deaktivering av effektreservsresurs sker genom att Svenska kraftnät kontaktar anläggningsägaren enligt avtal. 

  • Effektreservsresurs kan aktiveras och deaktiveras av Svenska kraftnät under hela leveranstimmen.
  • Effektreserven kan aktiveras om de systemansvariga för överföringssystem bedömer att de sannolikt kommer att uttömma sina balansresurser för att upprätta jämvikt mellan tillgång och efterfrågan.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor om effektreserven. Skicka din fråga till effektreserven@svk.se.

 

Granskad