Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktivering av effektreserven fram till vintern 2025

Svenska kraftnät bedömer löpande ifall effektreserven behöver aktiveras eller sättas i beredskapsläge. Vi betalar ut ersättning till leverantören, vilket finansieras av en avgift som vi tar ut från balansansvariga företag.

Effektreserven får bara aktiveras om Svenska kraftnät bedömer att det är sannolikt att balansresurserna kommer att uttömmas för att upprätta jämvikt mellan tillgång och efterfrågan på el. Den bedömningen görs löpande. Det kan dock hända att effektreservsanläggningen inte har möjlighet att aktiveras, till exempel vid plötsliga händelser där det tar för lång tid att starta upp den.

Effektreservsanläggningen kan också aktiveras som en avhjälpande åtgärd om det inte finns andra mer lämpliga resurser. Det skedde 2021 när den polska systemoperatören PSE efterfrågade stöd i form av avhjälpande åtgärd.

Ersättning för effektreserven

Svenska kraftnät ger en fast ersättning till leverantören för effektreservens resurs enligt avtal. När vi beordrar en ändring av driftläget, oavsett om det är till en högre beredskap eller till full aktivering,  betalas rörlig ersättning. 

Obalanspriser vid aktivering

Vid aktivering av effektreserven kommer även priset för avräkning av obalanser att sättas till det högsta av:

  • värdet av förlorad last (VoLL) eller
  • en euro högre än den tekniska prisgränsen på intradagsmarknaden

Effektreserven blir aktuell först när reglerkraft och andra stödtjänster inte räcker för att balansera systemet. Effektreserven är ingen stödtjänst och uppfyller inte kraven för dessa. Därför påverkar effektreserven inte prissättningen på reglerkraftmarknaden. 

Finansieras genom en tilläggsavgift

Kostnaderna för effektreserven finansieras av en tilläggsavgift för balansansvariga företags förbrukning, exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät.  

Tilläggsavgiften tas ut vardagar klockan 06.00–22.00 under perioden 16 november-15 mars. Den tas ut för att finansiera Svenska kraftnäts upphandling och hantering av effektreserven.

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som balansansvariga betalar till Svenska kraftnät

Driftlägen för effektreserven

Vanligtvis har effektreserven beredskap för att kunna vara fullt aktiverad inom 14 timmar. Utöver det finns tre olika driftlägen som kan beordras från Svenska kraftnäts kontrollrum:

  • Två timmars beredskap: anläggningen ska kunna vara i full drift inom två timmar istället för 14 timmar.
  • Minimidrift: anläggningen är igång på en minsta nivå för att vara varm och kunna köras igång på full effekt så fort det finns ett behov.
  • Aktiverad: anläggningen är aktiverad till beordrad effekt. 

I dagsläget har effektreserven inte behövt aktiveras för Sveriges räkning sedan 2013. Den har dock legat i två timmars beredskap, samt körts på min effekt/min körning vid ett antal tillfällen.

Vintern Två timmars beredskap Minimidrift Aktivering
2013/2014 1 gång - -
2014/2015 1 gång - -
2015/2016 4 gånger 6 gånger -
2016/2017 1 gång - -
2017/2018 2 gånger 4 gånger -
2018/2019 1 gång - -
2019/2020 - - -
2020/2021 9 gånger 3 gånger -
2021/2022 6 gånger 2 gånger 1 gång à 5 timmar
2022/2023 6 gånger 4 gånger -
2023/2024 11 gånger 4 gånger  

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om du har frågor om effektreserven. Skicka din fråga till effektreserven@svk.se.

 

Effektreserven

För att det ska gå att leverera el varje stund året om, så måste det hela tiden vara balans mellan förbrukning och produktion av el. Svenska kraftnät har upphandlat en effektreserv som kan aktiveras när marknadens resurser för att balansera systemet inte räcker till. I en europeisk kontext är den en kapacitetsmekanism, utformad som en strategisk reserv.

Läs mer om effektreserven

Granskad