Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sekretess och säkerhet: Så här behandlar vi dina personuppgifter i samband med användning av Microsoft Teams.

Så här behandlar vi dina personuppgifter i samband med användning av Microsoft Teams.

Videokonferenser

Svenska kraftnät behandlar personuppgifter om dig som är

  • medarbetare på Svenska kraftnät och bjuder in till, respektive deltar i, videokonferenser via Microsoft Teams vilka tillhandahålls av Svenska kraftnät.
  • representant för, och/eller medarbetare hos, andra aktörer än Svenska kraftnät och bjuds in till videokonferenser via Microsoft Teams vilka tillhandahålls av Svenska kraftnät.

Vi behandlar följande av dina personuppgifter; stillbild, rörlig bild, röst/tal, e-postadress, namn, yrkestitel/befattning, telefonnummer, din organisationstillhörighet, din organisatoriska tillhörighet och din organisations adress samt IP-adress.

Det kan inte uteslutas att även personuppgifter som inte insamlas av Svenska kraftnät från registrerade, om tredje person, kan förekomma i dialoger inom ramen för videokonferenser via Microsoft Teams vilka tillhandahålls av Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät behandlar dina personuppgifter för ändamålen att möjliggöra tillhandahållande av, och deltagande i, videokonferenser via Microsoft Teams med externa parter. Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att möjliggöra kallelser till, och deltaganden i, videokonferenser med Microsoft Teams vilka tillhandahålls av Svenska kraftnät.

Uppgifterna behandlas med stöd av den rättsliga grunden att Svenska kraftnät ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, vilken består i att - med koppling till den svenska och övriga europeiska elförsörjningen - kommunicera med andra aktörer.

Uppgifterna utlämnas till systemleverantör som är personuppgiftsbiträde, och ger Svenska kraftnät stöd i att utföra, behandlingen. 

Chattfunktion

Svenska kraftnät behandlar personuppgifter om dig som är 

  • medarbetare på Svenska kraftnät och kommunicerar skriftligt inom ramen för Microsoft Teams chattfunktion i samband med videokonferenser vilka tillhandahålls av Svenska kraftnät.
  • representant för, och/eller medarbetare hos, andra aktörer än Svenska kraftnät och kommunicerar skriftligt inom ramen för Microsoft Teams chattfunktion, i samband med videokonferenser vilka tillhandahålls av Svenska kraftnät.

Vi behandlar följande av dina personuppgifter; stillbild, e-postadress, namn, yrkestitel/befattning, telefonnummer, din organisationstillhörighet, din organisatoriska tillhörighet och din organisations adress samt IP-adress.

Det kan inte uteslutas att även personuppgifter som inte insamlas av Svenska kraftnät från registrerade, om tredje person, kan förekomma i konversationer inom ramen för användning av Microsoft Teams chattfunktion när den tillhandahålls av Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät behandlar personuppgifterna för ändamålen att möjliggöra skriftlig kommunikation med externa parter i samband med videokonferenser via Microsoft Teams vilka tillhandahålls av Svenska kraftnät.

Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att möjliggöra skriftlig kommunikation med externa parter i samband med videokonferenser via Microsoft Teams vilka tillhandahålls av Svenska kraftnät samt, utöver det, ytterligare 90 dagar för att efterleva arkivlagstiftning.

Uppgifterna behandlas med stöd av den rättsliga grunden att Svenska kraftnät ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse, vilken består i att - med koppling till den svenska och övriga europeiska elförsörjningen - kommunicera med andra aktörer.

Personuppgifterna utlämnas till systemleverantör som är personuppgiftsbiträde, och ger Svenska kraftnät stöd i att utföra, behandlingen samt ev. till allmänheten som begär uppgifterna utlämnade inom ramen för allmän handling.

Överföring till tredjeland

Dina personuppgifter kan, när du använder videokonferens- och chattfunktionen i Microsoft Teams, komma att överföras till ett land utanför EU/EES.

För att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad vid sådan överföring lyder alla sådana överföringar under villkoren i 2021 års standardavtalsklausuler och, i de fall dina personuppgifter överförs till USA, enlighet villkoren i EU-USA:s dataskyddsramverk.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, och dina rättigheter i relation till våra behandlingar, i Svenska Kraftnäts dataskyddspolicy.