Elmarknadshubben

Arbetet i projekt Elmarknadshubb är pausat sedan ett beslut av Svenska kraftnäts styrelse den 22 september 2020. Denna sida ger information och svar som aktörer på svensk elmarknad kan tänkas efterfråga. Här hittar du bland annat grund för beslut, viktiga länkar samt frågor och svar.

Kontakt

Granskad