Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bidra med FFR, störningsreserven eller effektreserven

Svenska kraftnät använder idag även reserverna FFR (snabb frekvensreserv), störningsreserv och effektreserv. De upphandlas för närvarande som längre kontrakt inom ramen för offentlig upphandling.

Observera att det inte krävs ett samarbete med en balansansvarig för att bidra med FFR, störningsreserv eller effektreserv.

FFR, störningsreserven och effektreserven upphandlas som ramavtal

Handel med långa kontrakt sker idag som ramavtal inom ramen för offentlig upphandling (Lag om om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF) och har fast avtalsperiod. Aktuella upphandlingar annonseras via upphandlingsverktyget e-Avrop. Upphandlingsprocessen sker i två steg, kvalificering och anbudsinlämning. 

Upphandling av FFR (snabb frekvensreserv)

Upphandling sker årsvis. Innevarande avtalsperiod löper under perioden 29 april 2022 till och med den 28 april 2023.

Om du vill bli leverantör av FFR behöver du

  • delta och få sitt anbud antaget i en upphandlingsprocess
  • visa att resursen som ska leverera FFR uppfyller de tekniska kraven. Det sker genom att resursen genomgår en så kallad förkvalificering med godkänt resultat.

Marknadslösningen för FFR och de tekniska kraven kan förändras. Mer information om det och hur du ska göra för att bli leverantör finns på sidan Bidra med FFR

Mer information om FFR

Upphandling av störningsreserven

Svenska kraftnät har nyligen slutfört upphandlingen av kompletterande störningsreserv i elområde SE3 och SE4. Avtalsperioden löper under perioden 1 juni 2022 till och med 31 maj 2023.

Upphandlingen är en övergångslösning som successivt anpassas till införandet av en kapacitetsmarknad för upphandling av manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR). Den marknaden kommer att kunna hantera en ökande del av behovet av störningsreserv i takt med att den utvecklas och kan säkerställa behovet av mFRR-kapacitet under alla årets timmar.

Det gäller i synnerhet avseende så kallade normala obalanser från marknadens aktörer. Hantering av mFRR-kapacitet för så kallade referensincidenter (störningar eller största felfall) kan behöva säkras med kompletterande avtal även under en längre tid framåt.

Mer information om Nordisk kapacitetsmarknad för mFRR

Störningsreserven förutsätter snabb aktiveringstid och idag består den i huvudsak av gasturbiner, eftersom de kan startas och börja producera el mycket snabbt. Störningsreserven innehåller i dag ingen förbrukningsreduktion, men det skulle vara fullt möjligt med den här formen av inslag i störningsreserven om aktören uppfyller de tekniska kraven.

Mer information om störningsreserven

Upphandling av effektreserven

Svenska kraftnät upphandlar för närvarande inga nya kontrakt för effektreserven. Detta på grund av förändringar av EUs regelverk som påverkar förutsättningarna att upphandla strategiska reserver såsom effektreserven.

Mer information om effektreserven

Mer information

För att leverera FFR finns inget krav på att vara balansansvarig.

Nuvarande leverantörer av FFR finns listade här: FFR är upphandlad för 2023.

Granskad