Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klassning och kriterier för kemikalier

Klassningen innebär en bedömning av hur farlig kemikalien är för hälsa och miljö, som anges på en skala från A till D, där A är minst farlig och D är farligast. Klassningen följer BASTA:s och BETA:s kriterier och bygger också på Kemikalieinspektionens kategorisering av så kallade riskminskningsämnen och utfasningsämnen.

Oavsett vilken klassning kemikalien har, ska hanteringen av kemikalien anpassas till varje användningstillfälle. Du ansvarar för en säker hantering och användning av din kemikalie och att den uppfyller aktuella lagkrav.

Mer om klassning och kriterier

Klasser

Grön cirkel Klass A: Förstahandsval – inga särskilda villkor

Kemikalierna innehåller inga eller låga halter av ämnen med farliga egenskaper (riskminsknings- eller utfasningsämnen). Kriterierna är samma som kravnivå BASTA i BASTA-registret.

Produkter i denna grupp innehåller varken riskminsknings- eller utfasningsämnen, det vill säga inga ämnen med egenskaper 1-17 över angivna haltgränser enligt BASTA-kriterierna.

Gul triangel

Klass B: Riskminskning – får användas om särskilda villkor uppfylls

Kemikalierna innehåller prioriterade riskminskningsämnen. Kriterierna för klass B är desamma som kravnivå  BETA i BASTA-registret. Klass B medför villkorad användning. Information finns på sidan Särskilda villkor.

Produkter klassade i denna grupp innehåller inga utfasningsämnen, det vill säga ämnen med egenskaper 1-11 över angivna haltgränser enligt BETA-kriterierna.

Produkterna i Grupp B innehåller dock riskminskningsämnen, det vill säga ämnen med någon eller några av egenskaperna 1b, 2b, 3b, 12-17 över angivna haltgränser enligt kriterier Grupp A.

Information finns på sidan Särskilda villkor.

Orange kvadrat

Klass C: Utfasning – får användas om särskilda villkor uppfylls

Kemikalierna innehåller utfasningsämnen. Kemikalierna i denna klass ska successivt fasas ut från användning i Svenska kraftnäts verksamhet och ersättas av mindre miljö- och hälsofarliga kemikalier. Kemikalierna ska endast användas då alternativ saknas.

Klass C medför villkorad användning. Information finns på sidan Särskilda villkor.

Information finns på sidan Särskilda villkor.

Rött kryss

Klass D: Förbjuden eller endast tillåten för specifik användning

I Svenska kraftnäts förbudslista finns definierat vilka kemikalier som antingen är förbjudna att använda i verksamheten, eller som är föremål för begräsningar och enbart får användas i speciella fall. 

Förbudslistan för kemikalier (pdf, 533 kB nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Grönt utropstecken

Ej märkningspliktig/Undantagen granskning – också förstahandsval

Kemikalier som är undantagna behöver inte skickas in för granskning.

Information finns på sidan Undantagna kemikalier.

BASTA-systemet

BASTA-systemet syftar till att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier. Leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper enligt BASTA- alternativt BETA-kriterierna.