Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet Elmarknadshubb

Projekt Elmarknadshubb startade 2015 med ett uppdrag av regeringen. Så här har arbetet genomförts och vuxit fram.

Projekt Elmarknadshubb i korta drag fram till paus

Svenska kraftnät fick 2015 i uppdrag av regeringen att utveckla och införa en så kallad Elmarknadshubb, ett centralt IT-system för att effektivisera den svenska elmarknaden.

Elmarknadshubben ska centralisera viktiga processer på elmarknaden, effektivisera informationsutbyten, möjliggöra olika typer av energitjänster samt skapa förutsättningar för ökad konkurrens och förenkla för kunden genom införandet av en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Energimarknadsinspektionen fick samtidigt ett parallellt regeringsuppdrag att ta fram förslag till regeländringar som krävs för detta.

Du läsa om Svenska kraftnäts regeringsuppdrag på regeringens webbplats. Öppnas i nytt fönster.

En förstudie påbörjades under 2015 och avslutades ett år senare med en rapport till regeringen. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Projekt Elmarknadshubb startades formellt under hösten 2016 med sikte på att driftsätta en Elmarknadshubb tidigast mot slutet av 2020. (Tidplanen har sedan skjutits på vid flera tillfällen på grund av försening av nödvändig lagstiftning).

Ett arbete med att kartlägga och utveckla elmarknadens processer för anpassning till elhandlarcentrisk modell och införandet av hubben påbörjades. Svenska kraftnät etablerade under den tiden en branschgrupp i processarbetet med involvering av verksamhetsexperter från både elnätsföretag och elhandelsföretag.

Energimarknadsinspektionen presenterade 2017 ett förslag på regelverk i rapporten ”En ny modell för Elmarknaden”. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Branschdeltagande viktigt i arbetet

Projekt Elmarknadshubb påbörjade 2017 en upphandlingsfas genom att först genomföra en RFI och samla in information, kunskap, erfarenheter och synpunkter från potentiella leverantörer för att kunna förbereda upphandlingen som påbörjades i början på 2018.

Systemleverantören med bäst förmåga erhöll uppdraget att bygga en prototyp av hubben samt option på ett färdigställande av den kompletta IT-lösningen.

Prototypen blev grunden till en fortsatt utveckling av hubbens grundläggande funktionalitet. Ett agilt och flexibelt utvecklingsprojekt där verksamhetsexperter och systemutvecklare har haft ett tätt samarbete för att elmarknadens behov kan tas tillvara på ett effektivt sätt. Projektet har haft ett utvecklingsteam på plats och planen var att växla upp till fler team under hösten 2020.

Projektet har hela tiden strävat efter en tät dialog med aktörer som berörs av förändringen och har haft fyra etablerade arbetsgrupper med involvering av branschrepresentanter på både beslutsfattande och operativ nivå.

Dessutom har projektet erbjudit många kommunikationskanaler för att löpan­de förmedla projektinformation och säkerställa att externa intressenters synpunkter kan komma projektet till godo.

Utöver gruppernas arbete så har projektrepresentanter hållit informationsmöten på flera platser i landet och medverkat på konferenser och presenterat projektet och senaste status.

Strukturdata och inventering

Som en del av projektets migreringsaktiviteter i förberedande syfte inför driftsättning, påbörjade flertalet av aktörerna en inventering av strukturdata i system och en del datakvalitetshöjande åtgärder. Ett migreringssystem har upphandlats men implementering kommer att dröja tills efter projektpausen.

Parallellt med systemutvecklingsprojektet påbörjade Svenska kraftnät planeringen för kommande verksamhet som ska driva och förvalta Elmarknadshubben.

Den 22 september 2020, beslutade Svenska kraftnäts styrelse att pausa projektet på grund av att nödvändig lagstiftning ytterligare försenats.

Granskad