Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktivt produktval

Du har ett förslag på en kemikalie. Hur går du vidare?

Process aktivt produktval

Är kemikalien undantagen klassning?

  • Ja – då är den klar att använda.
  • Nej - ansök om klassning i Chemsoft

Ta reda på om kemikalien är märkningspliktig, det vill säga om den har faropiktogram och eller faroangivelse angivet i säkerhetsdatabladets avsnitt 2. Om den inte är märkningspliktig är den undantagen. Ta också reda på om kemikalien är undantagen klassning av någon annan anledning. Det gäller exempelvis drivmedel miljöklass 1 eller Svanenmärkta produkter. Mer om undantagna kemikalier 

Är kemikalien redan klassad?

Det tar du reda på i

BASTA/BETA-registret

Trafikverkets Chemsoft 

Svenska kraftnäts Chemsoft (.aspx) Öppnas i nytt fönster

  • Ja som klass A eller B (inkluderar BASTA och BETA); jämför versionsdatum för ditt säkerhetsdatablad med det i bedömningen. Stämmer de inte behöver du ansöka om ny granskning. Om versionsdatumen stämmer är kemikalien godkänd att använda.
  • Ja som klass C eller D. Sök alternativa produkter som tillhör en annan klass. Se särskilda villkor. För C- och D klassade kemikalier måste alltid en ny granskning göras för varje nytt användningsområde och användningstillfälle. Så kan du inte byta ut den måste du ändå ansöka om klassning i Chemsoft.
  • Nej - ansök om klassning i Chemsoft

Vilken ska jag helst välja?

Kemikalier som inte är märkningspliktig/undantagna och kemikalier i klass A är förstahandsval. Prioritetsordningen A-D gäller där A är förstahandsval, B är riskminskning, C är utfasning och D står för förbud.

Mer om klassningen och kriterier

Hur kan jag hitta bättre alternativ?

För att kunna hitta möjliga alternativ och bedöma dem krävs information om kemikaliers ingående ämnen samt olika tekniska lösningar. Det kan ibland vara ett svårt och tidskrävande arbete med att samla den informationen men som stöd i arbetet finns enhet Hållbarhet på Svenska kraftnät.

Ofta kan en bra början vara att kontakta leverantören av en viss produkt för att få alternativ. Substitution innebär att ta bort, alternativt byta ut kemikalier mot mindre farliga alternativ, vilket går att läsa mer om hos Kemikalieinspektionen. Ytterligare vägledning och stöd finns hos Substitutionscentrum.

Kemikalieinspektionen om Substitution.

Substitutionscentrums webbplats.

Kontakta enhet Hållbarhet på Svenska kraftnät för stöd: kemikalier@svk.se