Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Våra forskningsområden

Forskning och utveckling (FoU) på Svenska kraftnät bedrivs inom fyra strategiska FoU-områden: Ny teknik, Systemutmaningar, Digitalisering och Kompetensförsörjning.

Ny teknik

Området Ny teknik består av forskning och utveckling som har syftet att utveckla ny teknik och ny kunskap som bidrar till ett mer personsäkert, driftsäkert, kostnadseffektivt och miljöanpassat transmissionsnät.

Systemutmaningar

Området Systemutmaningar innefattar forskning och utveckling som har till syfte att Svenska kraftnät, med bibehållen driftsäkerhet för elkraftssystemet, ska kunna hantera de systemutmaningar som blir en följd av energiomställningen som bland annat innebär en ökad andel icke planerbar elproduktion och en lägre andel konventionell elproduktion i det nordiska kraftsystemet.

Samtidigt pågår även en stor förändring av förbrukningens lokalisering, volym och mönster genom de planer som finns på en omfattande elektrifiering av industrin och transportsektorn och samhällets ökande digitalisering.

Digitalisering

Området Digitalisering omfattar forskning och utveckling inom övervakning, styrning och automatisering av kraftsystemet. Övervakning av kraftsystemets drifttillstånd sker genom mätning och estimering baserad på systemmodeller. Från denna information är det viktigt att uppskatta kraftsystemets driftsäkerhet samt att vidta åtgärder för att upprätthålla eller förbättra den, både före och i drifttimmen.

Här finns en stor potential till utveckling av Svenska kraftnäts verktyg för övervakning och styrning. Dessutom är den digitala säkerheten kring IT-lösningar samt hur information hanteras mycket viktig för att bibehålla säker drift av kraftsystemet. Det pågår även flera digitaliseringsaktiviteter inom de andra FoU-områdena.

Kompetensförsörjning

Forskning och utveckling inom elkraftteknik har varit framgångsrik i Sverige och viktig för att skapa kunskap och förmåga för kraftföretagen och tillverkande industri.

Verksamheten inom forskningsområdet Kompetensförsörjning har till syfte att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för elkraftbranschen i Sverige i allmänhet och för Svenska kraftnät i synnerhet.

Granskad