Forskning och utveckling (FoU)

Vi driver och stöttar forskningsprojekt för att klara viktiga utmaningar för transmissionsnätet för el och dammsäkerheten. En del av vår forskning bedrivs i utvecklingsföretaget Energiforsk, som Svenska kraftnät är delägare i, och av anlitade konsultfirmor. Vi stödjer också forskningsprojekt, doktorandprojekt och examensarbeten vid de tekniska högskolorna runt om i Sverige.

Fyra strategiska FoU-områden

Forskning och utveckling (FoU) på Svenska kraftnät bedrivs inom de fyra strategiska FoU-områdena

  • Ny teknik
  • Systemutmaningar
  • Digitalisering
  • Kompetensförsörjning

Läs mer om våra forskningsområden

Hur organiseras FoU på Svenska kraftnät?

Den FoU-ansvarige leder FoU-verksamheten. Till sin hjälp har han en FoU-koordinator för vart och ett av de fyra FoU-områdena.

Koordinatorerna och den FoU-ansvarige har en styrgrupp till stöd, som tillsammans beslutar om och säkerställer att relevanta FoU-projekt drivs och prioriteras samt att det finns medarbetare som har tid att lägga på de FoU-åtaganden som görs.

Svenska kraftnäts forsknings- och utvecklingsplan anger verksamhetens inriktning under perioden 2021-2024 och utgår ifrån indelningen av FoU-verksamhetens fyra strategiska FoU-områden.

Ladda ner forsknings- och utvecklingsplanen för perioden 2021-2024 (pdf, 4,3 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad