Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klassningskriterier för kemikalier

Klassningen bestäms av vilka ämnen kemikalien innehåller – vilken halt de ingår med och hur farliga ämnena är för miljö och hälsa. .

Om klassningssystemet

Svenska kraftnäts klassning följer till stor del BASTA:s klassningskriterier, med undantag för hormonstörande ämnen som anges mer i detalj på denna sida. Vidare överensstämmer de med och Trafikverkets motsvarande klassning av kemikalier Kriterierna följer den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

Samtliga ämnen som är upptagna i den så kallade kandidatförteckningen till REACH har särskilt farliga egenskaper och omfattas därmed av kriterierna. Kriterierna hänger också ihop med kriterierna för utfasnings- och riskminskningsämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-guide samt regeringens miljökvalitetsmål "Giftfri miljö".

Kriterierna ses över med jämna mellanrum för att anpassa dem till ny kunskap.  

Utfasningsämnen och Prioriterade riskminskningsämnen

I Kemikalieinspektionens PRIO-guide delas de farliga ämnena in i utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. I granskningsutlåtandet anges dessa begrepp.

Utfasningsämnena är de som är så farliga för människa och miljö att de inte bör användas oberoende av hur de används. Utfasningsämnen är ämnen som kan komma att bli identifierade som SVHC-ämnen och successivt bli föremål för tillståndsprövning i EU:s kemikalielagstiftning Reach. En del av utfasningsämnena är redan idag förbjudna eller begränsade i vissa användningar.

Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som bör uppmärksammas på grund av dess farliga egenskaper. Innan användning bör man överväga substitution och särskilt bedöma vilken risk som användningen innebär.

Kriterier och haltgränser

I dokumentet "Kriterier och haltgränser" (pdf, 786 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster listas ämnesegenskaper som inte får förekomma i mängder lika med eller över angivna viktgränser för indelning i klass A, B eller C. C-klassade kemikalier innehåller alltså ämnen med de särskilt farliga egenskaperna över viktgränserna för B.

Av listan kan också utläsas om ämnet eller ämnets egenskaper räknas som utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne enligt Kemikalieinspektionens PRIO-guide. Ämnen upptagna i förbudslistan avgör om kemikalien tilldelas klass D.

Hormonstörande ämnen

Svenska Kraftnät inkluderar följande ämnen i kriteriet för hormonstörande ämnen

  • ämnen som genom hormonstörande egenskaper finns på den så kallade kandidatlistan
  • ämnen som bedömts hormonstörande av den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa
  • finns med på intresseorganisationen Chemsec:s SIN-lista.

Dessutom skrivs en extrafras ut på vissa granskningsutlåtanden. Det gäller produkter som innehåller ämnen som ännu inte bedömts som hormonstörande men som utvärderas för sina potentiellt hormonstörande egenskaper.

En produkt som får denna fras ska helst inte användas om den kan ersättas an en mindre farlig produkt. Frasen betyder därmed inga ytterligare krav mer än att alternativ bör eftersökas då produkten kan komma att bli C eller D klassad inom några år.

Svenska kraftnäts kriterier överensstämmer med Trafikverkets. Däremot stämmer kriterierna inte med BASTA när det gällr hormonstörande ämnen. BASTA inkluderar även de ämnen som är under utredning för hormonstörande egenskaper i klassningen.

Mer om klassning och kriterier.